Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Do you want to see a miracle? An older monk once told us. Many university students come here to Mount Athos. Once a dozen had come and asked me to perform a miracle for them. They insisted a lot. So, I told them. Well, get in line so I can cut off your heads. Then I will do the miracle by putting them back on! However, make sure you keep distances between you, so I will not be confused and match incorrectly heads and bodies! Are you ready? Do you want to see the miracle? The young people reacted immediately. No, not to us father, they said with one voice!

Δεν υπάρχουν σχόλια: