Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Eldress Theosemni of Chrysopigi

 Let us hymn and glorify God in trials. Let us not be beggars and only ask things from God like: “give me this, give me that, why won’t you give it to me?”

May our lips be used to glorify God. Let us not be sullen and self-absorbed. Let us say also “Glory to Thee, oh God!”

We must never forget it. It should be always on our lips.

 Eldress Theosemni of Chrysopigi

Δεν υπάρχουν σχόλια: