Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Clean yourself.. A young man asked an Elder in the Holy Mountain: “Elder, how I can see Christ?”

The Elder responded: “To see Christ my child, first you need to clean yourself. If you are expecting a visitor, then you clean your house. If you are expecting a guest, then you clean the room he will stay. The same thing you need to do for Christ, when you want to see Him, when you want Him to come inside you. You need to clean yourself. ”

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: