Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ;ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ;  

Πέρα από το ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, συγκεκριμένα κατοικεί μέσα στο Χριστό κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Χριστός να είναι Θεός και άνθρωπος αφού, « ο Λόγος σαρξ εγένετο » ( Ιω. α’, 14 ). Ο Παύλος γράφει χαρακτηριστικά, «εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς» (Κολ. β΄, 9). 

Έτσι ο άνθρωπος βαδίζει προς το Θεό διά του Χριστού όπως είπε ο Ίδιος, « ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι' εμού » ( Ιω. ιδ’, 6 ).Το ευχάριστο είναι ότι ο Ίδιος ο Χριστός  έρχεται προς τον άνθρωπο σύμφωνα με τα λόγια Του, « ναι έρχομαι ταχύ. αμήν » (Απ. κβ’, 20). Δε μένει λοιπόν παρά να λέει ο καθένας, «έρχου, Κύριε Ιησού » (Απ. κβ’, 20). Στην καρδιά του ανθρώπου δεν έχουν δικαιώματα διάφορα είδωλα παρά μόνο ο Χριστός. Έτσι ο κάθε πιστός ας λέει, «Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου ».


Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: