Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Χριστός Αδάμ και Εύα.Από τις ψηφιδωτές παραστάσεις της Φιάλης η πρώτη εικόνα με τον περίπατο του Θεού Λόγου και των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας, «τὸ δειλινὸν ἐν τῷ παραδείσῳ» πριν από την πτώση αλλά και η δεύτερη που παρουσιάζει την βρώση των πρωτοπλάστων («ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν») και την έξωσή τους από τον Παράδεισο της τρυφής, που σφραγίστηκε με τα «Χερουβὶμ καὶ τὴν στρεφομένην φλογίνην ρομφαίαν», ενώ από την άλλη μεριά της παραστάσης εικονίζεται ο ευγνώμων ληστής, εισερχόμενος με τον σταυρόν επί του ώμου του στον Παράδεισο: «Διὰ ξύλου ὁ Ἀδὰμ παραδείσου γέγονεν ἄποικος, διὰ ξύλου δὲ Σταυροῦ ὁ ληστὴς παράδεισον ᾤκεισεν», που εκφράζει την επανασύνδεση Θεού και ανθρώπου, κατά τον λόγο του σωτήρος Χριστού: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
https://www.ormyliamonastery.com/el/eshop/

Δεν υπάρχουν σχόλια: