Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

Ποιοί ἒχουν δίκαιο;

 ..Ποιοί ἒχουν δίκαιο; Αὐτοί οἱ κήρυκες τοῦ καθησυχασμοῦ καί τῆς ἀδιαφορίας ἢ οἱ ἃγιοι Προφῆτες πού ἒλεγαν τήν ἀλήθεια; Ὁ λαός ὁ διφθαρμένος ἀπό τούς ἂρχοντές του καί ὁδηγούμενος στήν ποικίλη καταστροφή ἢ οἱ ἃγιοι πού γνώριζαν μέ θεϊκή ἀποκάλυψη τί κακά ἀπεργαζόταν ἡ ἠθική σαπίλα καί ἡ κατάπτωση; Καί ὃταν πιά τό κακό προχωροῦσε πολύ καί ἂρχιζαν οἱ συνέπειές του νά γίνωνται αἰσθητές, τότε ἂνοιγαν τά μάτια  καί ἒβλεπαν οἱ ἂνθρωποι πώς δέν ἒβλεπαν ὣς τότε, ἂν καί νόμιζαν πώς βλέπουν καί δέν ἢθελαν νά παραδεχθοῦν πώς ἡ ἀποστασία του θά πληρωνόταν. Ὣς τότε  ὃμως εἶχαν κατασυκοφαντήσει, ὑβρίσει, βασανίσει καί σκοτώσει μέ τρομερά βασανιστήρια τούς ἁγίους τοῦ Θεοῦ.Ποιός εἶχε δίκαιο, ὁ Νῶε πού ἀσφαλῶς θά φάνταζε ὡς ἰδιότυπος ἂνθρωπος πού "τήν ψώνισε" καί μές στή μονομανία του ὃλο γιά καταστροφές καί κατακλυσμούς μιλοῦσε ἢ οἱ "λογικοί" ἂνθρωποι γύρω του, πού ὃλα τά ἒβλεπαν καλά, ὂλα λειτουργοῦσαν ρολόι  καί πουθενά δέν ἒβλεπαν κάτι πού νά προκαλῆ ἀνησυχίες; Ἀσφαλῶς σέ κάποιο φρενοκομεῖο θά ἒκλειναν, ὃπως τότε στίς λεγόμενες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ καί τόν Νῶε πού ἑκατό τόσα χρόνια χρόνια διαμαρτυρόταν καί κήρυττε ἢ μέ λόγια ἢ μέ τήν ἐπίμονη κατασκευή τῆς Κιβωτοῦ του μετάνοια καί τόν κίνδυνο κατακλυσμοῦ ἐξαιτίας τῆς ἀμετανοησίας. Καί ὁ κατακλυσμός πού ἂλλοι κοροίδεύοντας ρωτοῦσαν πότε θά ἒρθη; Δέν ἦρθε ἀκόμη, κάποια καθυστέρησε θά ἒπαθε στό δρόμο! Καί ὁ κατακλυσμός αὐτός ἦρθε. Καί τότε πολλοί, τρελλοί ἀπό τήν ἀγωνία τους χτυποῦσαν τήν πόρτα τῆς Κιβωτοῦ, ἀλλά δέν ἂνοιγε πιά. Ὁ ἲδιος ὁ Θεός τήν εἶχε σφραγίσει καί ἦταν ἀδύνατο πιά νά ἀνοίξη ἒστω καί μέ παραβίαση της ἀπό ἒξω ἢ καί ἀπό μέσα.

Ἱερομ. Εὐσεβίου, "ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄".

Δεν υπάρχουν σχόλια: