Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Αγία Τράπεζα!!!
ΜΑΖΙ μὲ τὴν Ἁγία Τράπεζά Του ,ἔχει ὁ Χριστὸς καὶ μία ἄλλη τράπεζα   🪙💰💵💴στὴν ὁποία ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ καταθέτουμε τὸν πνευματικὸ ὄβολό μας. 


Κάνουμε ἕνα κομβοσχοίνι,📿 διαβάζουμε τοὺς Χαιρετισμούς,🛐 κάνουμε δυὸ μετάνοιες,μία ἐλεημοσύνη....ό τι μπορεῖ νὰ κάμει καὶ νὰ ἀποταμιεύσει ὁ καθεὶς στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ καὶ μάλιστα μὲ γενναιόδωρο τόκο. 

Ἡ διαφορὰ ὅμως εἶναι πὼς ἡ Τράπεζα αὐτὴ ποτὲ δὲν κάνει ἐνημέρωση! Δὲν ἐπιτρέπει ὁ καλὸς Θεὸς νὰ βλέπουμε τὸν μισθό μας γιὰ νὰ μὴν ὑψηλοφρονήσουμε.Μονο τὰ χρέη μας δείχνει μηπως καὶ ξεπληρώσουμε ὅσο εἶναι καιρὸς καμία ἁμαρτία. 📈📈📈📈

Καὶ ὀταν κλείσουν αὐτὰ τὰ βλέφαρα καὶ ἀνοίξουν τὰ πραγματικά ,τότε θὰ δοῦμε τὸν πλοῦτο 💰💰💰ποὺ μᾶς σύναξε ἡ ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ στὰ θησαυροφυλάκια καὶ θὰ μείνουμε μία αἰωνιότητα νὰ θαυμάζουμε γιὰ τὴν ἀπερινόητη σοφία Του. ☦️

Πατήρ Διονύσιος Ταμπακης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: