Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 19


Θλιβερότατο το φαινόμενο!

Τα διαζύγια κάθε χρόνο

όλο και περισσότερο αυξάνονται

κατά τις στατιστικές

των αρμοδίων φορέων όλων.

Αφού ή γυναίκα ενώνεται

με τον άνδρα

όχι πλέον ως «έτερον ήμισυ»

άλλ' ως «έτερον όλον»!**

** Το ήμισυ έχει την τάση να ενώνεται με το έτερον του ήμισυ, ώστε να συναποτελούν το ένα όλον, τον άνθρωπο, υ­πό ένα ζυγόν.

Ενώ το όλον, έχοντας αυτάρκεια, δεν αισθάνεται την α­νάγκη να ενωθεί με άλλο όλον, ενεργεί ανεξάρτητα (απε­λευθερωμένα!) υπό δικό του ζυγόν. Και οπού δυάς ζυγών, εκεί και... διαζύγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: