Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 9 Μαΐου 2010

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟ ΕΝ ΤΩ ΙΟΡΔΑΝΗ


Ως Ιορδανού οικιστήν καί πολιούχον, και αναχωρητών υπογραμμμόν καί των μιγάδων, ευφημούμεν σε ή ποίμνη σου, θεοφόρε. Άλλ' ως έχων παρρησίαν προς τον Κύριον, εξ έχθρων επεμβαινόντων ημάς φρούρησον, ίνα κράζωμεν Χαίροις, πάτερ Γεράσιμε.

Ο ΟΙΚΟΣ


Αγγελος εν Οσίοις, μετά σώματος ώφθης, Γεράσιμε, οσίως βιώσας, καί συν τη αγγελική ζωή τους της αγάπης καρπούς επλεόνασας, εξ ων καί διατρέφονται, οι εκβοώντές σοι τοιαύτα·

Χαίρε, Λυκίας ο θείος γόνος

Χαίρε, οσίων ο έμπνους όρος

Χαίρε, Ιορδανού οικήτωρ περίδοξος

Χαίρε, Παλαιστίνης ο θείος διάκοσμος

Χαίρε, μιμητά πανάριστε του Προδρόμου του σεπτού

Χαίρε, οικονόμε γνήσιε της αγέλης του Χριστού

Χαίρε, οτι εδείχθης εραστής ησυχίας

Χαίρε, οτι εφάνης φυτουργός εγκράτειας

Χαίρε, λαμπρόν αγάπης κειμήλιον

Χαίρε, τερπνόν του Λόγου οσφράδιον

Χαίρε, δι' ου μονασταί κραταιούνται

Χαίρε, δι' ου τω Θεώ οικειούνται.

Χαίροις, Πάτερ Γεράσιμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: