Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 18 Μαΐου 2010

Απομνημονεύματα Ιωακείμ Σπετσιέρης, Αρχιμανδρίτης .

Πολύτιμη πνευματική κληρονομιά το βιβλίο αυτό, γραμμένο υπό μορφή οδοιπορικού και Γεροντικού, σαγηνεύει και συγκινεί με τον πλούτο των πληροφοριών που διασώζει.


[...] Επειδή δε έτι διαπλέω το πέλαγος της παρούσης ζωής, θέλω εξιστόρηση τας αξίας λόγου περιπέτειας μου, ας υπέστην κατά τον εβδομηκοντούτη πλουν της παρούσης ζωής και ότι ειδών και ήκουσα παρ' ενάρετων ανδρών και πως εκ πολλών κινδύνων ερίσατε με ο Κύριος, ου μόνον ικανοποιώ εμόν πόθον δίκαιον και άνευ ουδενός εγωισμού, αλλ' επιθυμών, όπως και οι δυνάμενοι ωφεληθώσιν εκ των απομνημονευμάτων μου ηθικώς, θρησκευτικώς και εθνικώς· ιδία εκ των ημερολογίων μου ως ιερέως του στρατού κατά τους δύο πολέμους ημών 1912-1913. (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: