Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 19 Ιουνίου 2010

Για τον τίτλο πού τοποθετήθηκε στον σταυρό του Κυρίου.

ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΝΟ ΕΥΤΟΝΙΟ

Για τον τίτλο πού τοποθετήθηκε στον σταυρό του Κυρίου.


Ή επιγραφή πού είχε αναγραφεί πάνω στη σανίδα, πού κάρφωσε ό Πιλάτος πάνω από το κεφάλι του Κυρίου, εκπλή­ρωνε τον λόγο του Κυρίου,(ΙΩΑΝ 19,19) πού έλεγε- «όταν θα υψωθώ, θα τούς ελκύσω όλους κοντά μου».(ΙΩΝ 12,32) Δήλωνε λοιπόν ή ανάγνωση αυτής, ότι το σωτήριο πάθος έγινε όχι μόνο για την Ιουδαία, αλλά και για κάθε ελληνική και άλλη βαρβαρική χώρα.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: