Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙΟΥ.

Ό διάβολος τρέμει την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή και την ταπείνωση και την υπακοή.

Ένας ιερεύς, την Μεγάλη Παρασκευή, έχασε το κομποσκοίνι του.

Θρήνησε για την απώλεια του κομποσκοινιού και... το ξέχασε.

Μετά, είχε ένα τάμα μερι­κών ήμερων νηστείας και ασιτίας. Το έκανε και το τάμα. Είχε επιθυμία να γράψει ένα βιβλίο διά την Εκκλησία του Χριστού. Ήθελε να πάει πάνω ψηλά στον ΑΘΩΝΑ να ζήση μερικές ήμερες για να γράψει το βιβλίο. Μετά την απώλεια του κομποσκοινιού, πέ­ρασε κανένας μήνας, ίσως και δύο, και πήγε στον πνευματικό του να εξομολογηθεί. Μακριά, σε άλλη περιοχή έμενε ό Γέροντας του. Αφού είχε εκτελέσει προηγουμένως και τον κανόνα του. Δεν του έδωσε ό πνευματικός κανόνα, μόνος του τον πήρε και τον υιο­θέτησε ό πνευματικός. Έσκασε ό διάβολος και πέτα­ξε το κομποσκοίνι του μέσα στο σπίτι του πνευματι­κού. Όταν ό ιερεύς έφευγε μετά την ιερά εξομολόγηση, σκύβει κάτω και ανασύρει το κομποσκοίνι το απολεσθέν. Το είχε πετάξει στο σπίτι του γέροντα του ό διάβολος το κομποσκοίνι σκεφτείτε πόσο τρέμει και την νηστεία και την προσευχή και την ταπείνωση και την υπακοή. Ας τα αποκτήσουμε, αδελφοί μου.

ΒΙΒΛ. ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΕΣΤΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: