Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ "ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΓΗ"; ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ. «Ή γη είναι τού Θεού και ότι είναι επάνω της» (Ψαλμ. 23,1).


Μόνο μία απάντηση είναι ακριβής: Σε κανέναν. Ή γη δεν είναι κανενός από μάς. Είναι ιδιοκτησία εκείνου στον όποιο ανήκει και όλος ό υπόλοιπος κόσμος.
Δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία κάποιου από τον όποιο εκείνη είναι πιο δυνατή και πιο μακρόχρονη . Είναι ιδιοκτησία εκείνου πού υπήρχε πριν απλό' αυτήν και θα υπάρχει και μετά απλό' αυτήν.
Δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία κάποιου ό όποιος χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ζωντανός ούτε νεκρός - ζωντανός απλό' αυτή τρέφεται και νεκρός μέσα της σαπίζει. Ή γη μπορεί να είναι ιδιοκτησία μόνο εκείνου ό όποιος δεν τρέφεται απλό' αυτή και δεν σαπίζει μέσα της. Δεν μπορεί να ανήκει ή γη σ' εκείνον πού εξαρτάται απλό' αυτή, αλλά σ' εκείνον πού είναι ανεξάρτητος απλό' αυτήν. Εκείνος πού εξαρτάται απλό' αυτή είναι δική της ιδιοκτησία, και όχι εκείνη δική του. Δεν είναι ιδιοκτησία των ανθρώπων ή γη, αλλά οι άνθρωποι είναι ιδιοκτησία της γης. Ό κυρίαρχος της γης είναι ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος από τον άνθρωπο, και ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος από την ίδια την γη.

Θεός είναι το όνομά του και ολόκληρο το σύμπαν είναι ό οίκος του.

Παλιά οι άνθρωποι είχαν αυτή την μεγάλη γνώση, ανήκει και τους έλειπαν άλλες πιο μικρές. Το σύγχρονο καιρό οι άνθρωποι γέμισαν το πνεύμα τους με πολλές άλλες μικρότερες γνώσεις, έτσι ώστε να φτάνουν δυσκολότερα έως αυτή την μεγάλη γνώση. «Ή γη είναι τού Θεού και ότι είναι επάνω της» (Ψαλμ. 23,1). Τούτη είναι ή γνώση της παλιάς εποχής. Τούτη είναι ή κυριότατη γνώση, στην οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε να φτάσει κάθε άνθρωπος, αφού απλό' αυτή την γνώση εξαρτάται ή ειρήνη και ή καλή θέληση στη γη. Ή ειρήνη και ή καλή θέληση δεν υπήρχαν ποτέ σε αφθονία στη γη, όμως υπήρχε πολύ περισσότερο τότε πού οι άνθρωποι αναγνώριζαν την κυριαρχία τού Θεού επάνω στη γη και πολύ λιγότερο τότε πού οι άνθρωποι αρνήθηκαν στον Θεό αυτή την κυριαρχία και την πήραν για τον εαυτό τους.


ΒΙΒΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΑΡΓΑ ΒΑΔΙΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: