Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

H εορτή του Προφήτη Ηλία στα Ιεροσόλυμα.Τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουλίου /2αν Αὐγούστου 2011, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμη τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἀρχαίαν καί ἱστορικήν Μονήν αὐτοῦ, τήν εὑρισκομένην νοτίως τῶν Ἱεροσολύμων καθ’ ὁδόν πρός τήν Βηθλεέμ πλησίον τῶν ἐρειπίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ «Καθίσματος τῆς Θεοτόκου».

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερομονάχων, πρεσβυτέρων καί διακόνων.

Τήν μνήμην τοῦ ζηλωτοῦ προφήτου Ἠλιοῦ ἐτίμησαν διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν ἑορτήν Ἱεροσολυμῖται Χριστιανοί καί ὅσοι ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν τῆς περιοχῆς τῆς Βηθλεέμ ἔλαβον τήν σχετικήν ἄδειαν εἰσόδου εἰς τά Ἱεροσόλυμα παρά τῶν Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης Ἀνδρέας ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τούς πιστούς εἰς τό ἡγουμενεῖον.

http://www.jp-newsgate.net


Δεν υπάρχουν σχόλια: