Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

«Άγιος Ιωακείμ ο Πάνυ, Πατριάρχης Αλεξανδρείας» Ο ΝΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ.


Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει· πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας; Ως πότε θα σας ανέχομαι; Φέρτε τον μου εδώ».

Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο, και βγήκε απ’ αυτόν· από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε;» Κι ο Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας»˙ «σας βεβαιώνω πως, αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο σιναπιού, θα λέτε σ΄ αυτό το βουνό, πήγαινε από ΄δω εκεί, και θα πηγαίνει· και κανένα πράγμα δε θα είναι αδύνατο για σας.

Αυτό το δαιμονικό γένος δε βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του Ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων· θα τον θανατώσουν, και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί»

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ευαγγ.


Ανάγνωσμα Ματθ. 17: 14-23


(21/08/2011).«Άγιος Ιωακείμ ο Πάνυ, Πατριάρχης Αλεξανδρείας»

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιωακείμ ο Πάνυ (06/08/1487 - 17/09/1567)πήρε απο τον σουλτάνο Σελίμ Α φιρμάνι με το οποίο επικυρώνονταν τα πατριαρχικά προνόμια. Ο Ιωακείμ ο Πάνυ είναι ο πρώτος μιας σειράς πατριαρχών που λάμπρυναν τον θρόνο της Αλεξάνδρειας και με την δράση τους βοήθησαν στην ανανέωση και ενδυνάμωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Πέτυχε να λάβει οικονομική ενίσχυση απο την Ρωσία του Ιβάν Δ του τρομερού και κατόρθωσε να πείσει τον Τσάρο για την ανάγκη απελευθέρωσης του αγιορείτου Μάξιμου του Γραικού που φυλακίστηκε επειδή διόρθωσε τα σφάλματα των ρωσικών λειτουργικών βιβλίων. Στις σχέσεις του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο έδειξε τον πρέποντα σεβασμό και χειρίστηκε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ιωακείμ πέθανε σε ηλικία 119 ετών , αφού πατρίαρχευσε επί ογδόντα συναπτά έτη.ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ.

«……. Εις την Αλεξάνδρειαν ήτον ένας Πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, αγιώτατος άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούγοντας ο βασιλεύς τον Πατριάρχην, πως ήτον άγιος άνθρωπος τον αγάπα κατά πολλά. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως. Κάτι πολλήν αγάπην έχεις με τον Πατριάρχην. Του λέγει ο Βασιλεύς. ο Ιωακείμ, ο Πατριάρχης, είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος. Του λέγει ο Εβραίος, σαν βεζύρης οπού ήτον: Κράξε, Βασιλεύ, τον Πατριάρχην να έλθη. ……Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχου. τι θέλομεν να φιλονικώμεν; Εγώ ακούω, οπού λέγει ο Χριστός σας εις το ευαγγέλιον πως όποιος έχει πίστιν όσον με ένα σπυρί σινάπι μετατοπά ένα βουνό από τον τόπον του και πηγαίνει σ’ άλλο μέρος.

Λέγει ο Πατριάρχης. αληθινά έτσι το λέγει το ευαγγέλιον. Λέγει του ο Εβραίος λοιπόν, αν είσαι άξιος, πρόσταξε και συ να σηκωθή από τον τόπον του το βουνό και τότε να πιστεύσω. ….Ήτον ένα βουνό από την Αίγυπτον έως τρεις ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος. Βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώση εκείνο το βουνό να πιστεύσωμεν και εμείς. Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει από μακριά εκείνο το βουνό και κάμνοντας τον Σταυρόν του τρεις φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε προστάζω εσέ βουνό να σηκωθής και να έρθης εδώ. Και, ω του θαύματος! Ευθύς εσηκώθη εκείνο το βουνό και έγινε τρία, εις τύπον της Αγίας Τριάδος, και εκίνησε και ερχόταν. Φωνάζει ο βασιλεύς και λέγει. για το όνομα του Θεού! Βοήθησέ μας και εχαθήκαμε. Ερχόταν απάνω τους το βουνό. Και κάνοντας πάλιν δέησιν ο Πατριάρχης εστάθη το βουνό έως έξι μίλια μακριά από την Αίγυπτον και το ωνόμασαν Ντουρ νταγ. θέλει να ειπή. στάσου βουνό πάλιν.

Ο Εβραίος δεν επίστευσεν και λέγει Πάλιν λέγει το Ευαγγέλιον πως όποιος έχει πίστιν, ανίσως και τύχη ανάγκη να πιή θανάσιμον φαρμάκι, δεν αποθαίνει. λοιπόν πρόσταξε τον Πατριάρχην να του κάμω ένα φαρμάκι να το πίη …. Ο Εβραίος παρεσκεύασε ιδίαις χερσίν ένα φαρμάκι, το οποίο μόνο να το ήγγιζες στα χείλη θα απέθνησκες. Ο Πατριάρχης ήπιε όλο το ποτήρι και δεν έπαθε τίποτε. Και λέγει τώρα στον βασιλιά. «Πες του να ξεπλύνη τώρα το ποτήρι και να πιη το ξέπλυμα». Και μόλις το ήπιε ο Εβραίος πέθανε μπροστά σε όλους!

ΔΙΔΑΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ.


ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ.

«Άγιος Ιωακείμ ο Πάνυ, Πατριάρχης Αλεξανδρείας»


Μητροπολίτου Ρόδου Κύριλλου Κογεράκη
Το δεύτερο αγιολογικό πόνημα του Μητροπολίτου Ρόδου Κύριλλου, αναφέρεται στο νεοφανή Άγιο Ιωακείμ τον Πάνυ, Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Ο συγγραφέας έχει συγγράψει την Ακολουθία του Αγίου. Στην αρχή του βιβλίου, δημοσιεύεται η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη Αγιοκατατάξεως του Ιωακείμ του Πάνυ (2002), ενώ στο τέλος του δημοσιεύεται η «Διήγησις περί των θαυμάτων» του Αγίου και το μουσικό παράρτημα που επιμελήθηκε ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αρχιμ. Νεκτάριος Πάρης. Την έκδοση του βιβλίου συγχαίρει με ευλογητική του επιστολή, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, κ. Θεόδωρος Β΄. Η έκδοση του βιβλίου κατέστη δυνατή με την ευγενική οικονομική χορηγία της Περιφέρειας Αττικής. Κεντρική διάθεση από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, P.O. Box 2006, Alexandria, Egypt και από το γραφείο του Πατριαρχείου στην Ελλάδα, Γ΄ Σεπτεμβρίου 56, 104 33, Αθήνα, τηλ: (210) 88.42.914, e – mail: goptalex@otenet.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: