Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΛΕΓΕΙ.....

Ας αναφέρουμε, όμως, μερικούς οικοδομητικούς λόγους του που ξεφώνησε στο λαό του Ισραήλ, αλλά ισχύουν και για τους λαούς κάθε εποχής. Λέει λοιπόν: "Εάν φοβηθείτε τον Κυριον και δουλεύσητε αύτω και ακούσητε της φωνής αυτού και μη έρίσητε τω στόματι Κυρίου και ήτε και υμείς και ο βασιλεύς ο βασιλεύων εφ' υμών οπίσω Κυρίου πορευόμενοι εάν δε μη ακούσητε της φωνής Κυρίου... έσται χείρ Κυρίου εφ' υμάς και επί τον βασιλέα υμών"1. Δηλαδή, αν φοβάστε και υπολογίζετε τον Κύριο και Τον λατρεύετε και υπακούετε στα προστάγματά Του και δεν αντιδράσετε προς αυτά που σας παραγγέλλει ο Κύριος και ακολουθείτε σταθερά και σεις και ο κυβερνήτης που σας κυβερνά το δρόμο που σας υποδεικνύει ο Κύριος, σας λέγω όλα θα πηγαίνουν καλά. Θα έχετε την ευλογία του Κυρίου. Αν όμως δεν υπακούσετε στα προστάγματα του Κυρίου, τότε θα πέσει επάνω σε σας και τον κυβερνήτη σας, βαρύ το χέρι του Κυρίου και θα τιμωρηθείτε.
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ

Γεννήθηκε στην Αρμαθαίμ Σιφά στο όρος Εφραίμ από τη φυλή του Λευΐ. Ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας, η οποία ήταν στείρα και δια της προσευχής ο Θεός της χάρισε παιδί, το Σαμουήλ, που τον αφιέρωσε στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της. Ο Σαμουήλ όταν μεγάλωσε, υπηρέτησε τον Κύριο και έγινε μέγας προφήτης και κριτής του λαού δικαιότατος. Αυτός έχρισε βασιλείς, το Σαούλ και το Δαυίδ, προφήτευσε 40 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: