Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Ό εικοστός αιώνας είναι αιώνας της συμμαχίας με το σατανά.
Ό γιός κληρονομεί τα χρέη του πατέρα του και πρέπει να τα ξεπληρώσει. Αν ό γιός δεν τα ξεπληρώσει, θα τα πληρώσει ό εγγονός. Όπως και να έχει, το χρέος πρέπει να πληρωθεί στον δανειστή. Έτσι είναι ό κανόνας παντού στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία. Ό γιός κληρονομεί την αρρώστια του πατέρα. Αν ό πατέρας δεν γιατρευτεί από την αρρώστια του, τότε θα μεταδώσει την αρρώστια στο γιό ή στον εγγονό του ή στο δισέγγονο του, μέχρι την τέταρτη γενιά.
Αν ό γιός εξοφλήσει όλα τα χρέη του πατέρα του, τότε και οι δικοί του απόγονοι θα είναι ευτυχισμένοι. Αν ό γιός γιατρέψει την αρρώστια του πατέρα του, τότε και οι απόγονοι του θα είναι υγιείς.

Αδελφοί μου, ό δέκατος όγδοος αιώνας είναι ό πατέρας του δέκατου ένατου αιώνα, και ό δέκατος ένατος αιώνας είναι ό πατέρας του εικοστού αιώνα. Ό πατέρας είχε πολλά χρέη, ό γιός δεν εξόφλησε τα χρέη του πατέρα του αλλά αντίθετα αύξησε τα χρέη και όλα τα χρέη έμειναν στον εγγονό. Ό πατέρας υπέφερε από βαριά μεταδοτική ασθένεια και ό γιός δεν γιατρεύτηκε από αυτή την ασθένεια του πατέρα του. Αντίθετα ή αρρώστια πήρε χειρότερη μορφή στο γιό. Ή αρρώστια με τριπλάσια δύναμη κληρονομήθηκε στον εγγονό. Ό εγγονός είναι ό εικοστός αιώνας, ό αιώνας στον όποιο ζούμε.
Ό δέκατος όγδοος αιώνας ήταν ή εξέγερση των ανθρώπων εναντίον της εκκλησίας και του κλήρου του Ρωμαίου ποντίφικα. Ό δέκατος ένατος αιώνας ήταν ή εξέγερση των ανθρώπων εναντίον του Θεού. Ό εικοστός αιώνας, είναι αιώνας της συμμαχίας με το σατανά.
Τα χρέη αυξήθηκαν και ή αρρώστια χειροτέρεψε.
Ό Κύριος τούς είπε, ότι τιμωρεί τις αμαρτίες των πατέρων μέχρι την τρίτη και τέταρτη γενιά.

Δέ βλέπετε πώς ό Κύριος «επισκέφτηκε» τα εγγόνια λόγω των αμαρτιών των παππούδων της Ευρώπης; Δέ βλέπετε την τιμωρία στα εγγόνια, εξαιτίας των χρεών πού δεν ξεπληρώθηκαν από τούς παππούδες;
Ό αντίχριστος ήταν ή αρχή του δέκατου ένατου αιώνα. Ό αντίχριστος - πάπας παρουσιάστηκε στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα. Οι αντίχριστοι ευρωπαίοι φιλόσοφοι παρουσιάζονται στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Ό Βοναπάρτης, ό Πίος και ό Νίτσε, αυτά τα τρία ονόματα, είναι ή τριάδα των πιο βαριά ασθενών.
Άραγε αυτοί είναι οι νικητές του δέκατου ένατου αιώνα; Όχι, αυτοί είναι οι φορείς της πιο βαριάς αρρώστιας πού κληρονόμησαν από τον δέκατο όγδοο
αιώνα. Οι πιο βαριά ασθενείς... Ό Βοναπάρτης, ό Ποντίφικας και ό φιλόσοφος  Όχι στην παγανιστική αρχαία Ρώμη, αλλά στη βαπτισμένη Ευρώπη! Αυτοί δεν ήταν νικητές, αλλά οι πιο ηττημένοι. 

Όταν ό Βοναπάρτης χαμογελούσε με τις αγιότητες πού υπήρχαν στο Κρεμλίνο και όταν ό πάπας Πΐος ανακηρύχθηκε δημόσια αλάνθαστος και όταν ό Νίτσε ομολόγησε την υπηρεσία του στον αντίχριστο, τότε ό ήλιος σκοτείνιασε στον ουρανό. Αν υπήρχαν χιλιάδες ήλιοι θα σκοτείνιαζαν από την λύπη και την ντροπή.
Τέτοιο θαύμα δεν είδε ή γή: Άθεος αυτοκράτορας, άθεος Ποντίφηκας, άθεος φιλόσοφος.

Στα χρόνια του Νέρωνα, τουλάχιστον ένας από τούς τρεις δεν ήταν άθεος, ό φιλόσοφος. Ό δέκατος όγδοος αιώνας είναι ό αιώνας του Πιλάτου: Καταδίκασε τον Χριστό. Ό δέκατος ένατος αιώνας είναι ό αιώνας του Καϊάφα: Σταύρωσε τον Χριστό ξανά. Ό εικοστός αιώνας είναι ό αιώνας «του Συνεδρίου» πού συστήθηκε από τούς βαπτισμένους και τούς αβάπτιστους Ίούδες. Αυτό το Συνέδριο ανακοίνωσε ότι ό Χριστός είναι νεκρός για πάντα και ότι δεν αναστήθηκε.
Αναρωτιέστε ακόμη, αδελφοί μου, για ποιό λόγο και πώς τιμωρήθηκαν οι κάτοικοι της Ευρώπης;
Τιμωρήθηκαν με αυστηρό τρόπο. Ή τιμωρία τους ήταν τέτοια πού την αισθάνθηκαν ως το μεδούλι των κοκάλων τους. Ή τιμωρία τους σήμαινε αίμα, επαναστάσεις και πόλεμοι.
Ποιοί τελικά είναι οι κερδισμένοι του δέκατου ένατου αιώνα, αν δεν είναι ό Βοναπάρτης, ό πάπας Πΐος και ό φιλόσοφος Νίτσε;
Κερδισμένοι ήταν ό Ρώσος μουζίκος και ό βαλκάνιος χωριάτης.
Είπε ό Χριστός: Εκείνος πού είναι ό πιο ταπεινός μεταξύ όλων σας, αυτός είναι ό ανώτερος (Λουκ. 9, 48).

Εκείνος λοιπόν πού ήταν ό πιο άγνωστος, ό λιγότερος σημαντικός και ό πιο ταπεινός στον δέκατο ένατο αιώνα, αυτός ήταν ό νικητής.
Ποιος λοιπόν ήταν κερδισμένος, αν όχι ο Ρώσος μουζίκος και ό βαλκάνιος πολεμιστής ό όποιος πολέμησε εναντίον των μουσουλμάνων και ελευθέρωσε τα βαλκάνια;
Κληρικοί της Δύσεως στην υπηρεσία του σατανά και ευφυΐα στην υπηρεσία του σατανά. Ό αυτοκράτορας, ό πάπας και ό φιλόσοφος του δέκατου ένατου αιώνα....

Ό βαλκάνιος χωριάτης, ό απλός ιερέας και ό ταπεινός ψαράς ενήργησαν εντελώς αντίθετα. Ό πρώτος επέδειξε σταυροφορημένο ηρωισμό, ό δεύτερος υπηρέτησε με μαρτυρικό τρόπο το αξίωμα της ιεροσύνης και ό τρίτος έδειξε την σοφία των αποστόλων του Χριστού. Στο πρόσωπο τους έχουν εφαρμογή τα λόγια του Κυρίου και του Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού: Σ' ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τούς σοφούς και τούς συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημα σου (Ματθ. 11, 25).

Τί κοινοποίησε ό Θεός στους ταπεινούς ανθρώπους;
Την γενναιότητα, την ουράνια καλοσύνη και τη θεϊκή σοφία.
Και τα τρία έλλειπαν από τον αυτοκράτορα Βοναπάρτη, από τον πάπα και από τον φιλόσοφο. Οι τρεις τους διέφεραν από τούς ταπεινούς ανθρώπους, όπως διαφέρει ή ήμερα με τη νύχτα.
Αδελφοί μου, ακολουθείστε το δρόμο των αιώνιων νικητών και όχι το δρόμο των αιώνιων ηττημένων. Ας ακολουθήσουμε το δρόμο των ψαράδων και των μαρτύρων. Αμήν.

 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: