Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥΤΟΥ ΣΕΒ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ.


1.       Πρέπει αδελφοί μου χριστιανοί να μελετούμε την Άγια Γραφή, γιατί σ' αυτήν μιλάει ό Θεός και αποκαλύπτει το θέλημα Του. Αλλά πρέπει να την ερμηνεύουμε σωστά, γιατί  αν την ερμηνεύσουμε λανθασμένα, πέφτουμε σε αίρεση και ή αίρεση είναι χαμός! Έτσι, ό απόστολος Παύλος έγραψε στην Εκκλησία των Θεσσαλονικέων μία επιστολή, στην οποία, μαζί με άλλα θέματα, τούς μιλούσε για την Δεύτερη Παρουσία του Χριστού. Και τους έλεγε ότι ή ήμερα αυτή του Κυρίου θα έλθει ξαφνικά, «όπως ό κλέφτης τη νύχτα»! Γι` αυτό τούς έλεγε «να είναι γρήγοροι και νηφάλιοι» (Α' Θεσ. 5,1.6). Αυτόν όμως τον λόγο του Αποστόλου μερικοί χριστιανοί τον παρεξήγησαν και σταμάτησαν τις δουλείες τους. Γιατί σκέπτονταν ότι δεν αξίζει να δουλεύουμε, αφού και αύτη την στιγμή μπορεί να γίνει ή Δεύτερη Παρουσία του Χριστού και να τελειώσει έτσι ή ζωή μας. Τα έμαθε αυτά ό Απόστολος Παύλος βρισκόμενος στην Κόρινθο και ή ανάγκη το επέβαλε να γράψει και δεύτερο γράμμα στην Εκκλησία των Θεσσαλονικέων, για να τούς εξηγήσει καλύτερα το θέμα.

2.       Στη δεύτερη αυτή επιστολή του προς Θεσσαλονικείς ό Απόστολος Παύλος τούς λέει ότι δεν πρόκειται να έρθει ή Δεύτερη Παρουσία του Χριστού, αν δεν γίνουν πρώτα δύο γεγονότα. Το ένα είναι ή «αποστασία» και το άλλο είναι ό ερχομός του αντίχριστου (2,3).
«Αποστασία» σημαίνει το να αποστατούν, το να φεύγουν δηλαδή οι άνθρωποι από το Θεό και να ζητούν την ευτυχία τους άλλου, σε αμαρτωλές ηδονές και σε παράνομα έργα. Πραγματικά, όπως το είπε και ό ίδιος ό Κύριος μας, πριν από την Δεύτερη Παρουσία Του θα πληθυνθεί ή αμαρτία και οι άνθρωποι θα είναι ασεβείς και ανήθικοι, όπως ήταν οι άνθρωποι πριν από τον κατακλυσμό του Νώε (βλ. Ματθ. 24,37-39). Λίγοι θα μείνουν στερεοί και σταθεροί στο βράχο του Γολγοθά, εκεί όπου μάς θέλει ό Χριστός να στεκόμαστε. Αλλά και γι`  αυτούς τούς λίγους θα έλθει ό αντίχριστος, για να παραπλανήσει και αυτούς.
3. Τί είναι ό αντίχριστος, χριστιανοί μου; Ό απόστολος Παύλος στην Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς Επιστολή του μάς δίνει μερικά χαρακτηριστικά, για τα όποια θέλω να σάς μιλήσω σήμερα: (α) Κατά πρώτον μάς λέει ότι ό αντίχριστος θα είναι «άνθρωπος» (2,3). Άνθρωπος κανονικός, γεννημένος από μάνα και πατέρα. Δεν θα είναι ό αντίχριστος διάβολος πού θα σαρκωθεί, γιατί αυτό το θαύμα της σαρκώσεως μόνο ό Υιός του Θεού μπορούσε να το κάνει. Τέτοια δύναμη δεν την έχει ό διάβολος. Ό αντίχριστος θα είναι άνθρωπος. Σ' αυτόν όμως τον άνθρωπο θα μπει μέσα του ό διάβολος, ό οποίος και θα τον κυριεύει και θα τον παρακινεί να κάνει πολλές αμαρτίες, για να παρακινεί έπειτα και αυτός ό αντίχριστος τον κόσμο σε αμαρτίες. Γι` αυτό και ό απόστολος Παύλος στην επιστολή του εδώ πού μελετάμε τον λέει «άνθρωπο της αμαρτίας» (2,3). Και επειδή ό αντίχριστος, με το να παρακινεί τούς ανθρώπους στην αμαρτία θα φέρει καταστροφή στον κόσμο, ό Απόστολος τον λέει παρακάτω και «υιό της απώλειας» (2,3). (β) Ό αντίχριστος θα μοιάζει πολύ με το διάβολο. Ό διάβολος, χριστιανοί μου, όπως ξέρετε, πρώτα ήταν άγγελος, αλλά υπερηφανεύθηκε, είπε ότι θα στήσει το θρόνο του παραπάνω από το Θεό (βλ. Ήσ.14,13), και έτσι έπεσε από την υψηλή του θέση και έγινε διάβολος. Ή υπερηφάνεια
θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του αντίχριστου. Γιατί λέει ό απόστολος Παύλος εδώ στην Β' προς Θεσσαλονικείς επιστολή του, ότι ο αντίχριστος «θα εναντιωθεί και θα σηκώσει το κεφάλι του εναντίον κάθε άλλου πού ονομάζεται Θεός, ώστε ό ίδιος να ενθρονιστεί στο ναό του Θεού ως Θεός, προσπαθώντας να αποδείξει για τον εαυτό του ότι είναι Θεός» (2,4).

(γ) Ό αντίχριστος, λέγεται αντίχριστος επειδή θα θέλει να μιμηθεί τον Χριστό, για να παραπλανάει έτσι ευκολότερα τούς ανθρώπους του Χριστού. Και όπως ό Χριστός έκανε θαύματα, έτσι και ό αντίχριστος θα κάνει και αυτός θαύματα, ψευδοθαύματα, «σημεία και τέρατα ψεύδους», όπως τα λέει ό Απόστολος Παύλος στην επιστολή πού μελετάμε (2,9). Και όπως ό Χριστός έχει το «μυστήριο» Του, το όποιο γευόμαστε με τη Θεία Κοινωνία και υποσχόμαστε ότι δεν θα το προδώσουμε στους εχθρούς της πίστης -«ού μη γάρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω», λέμε -, έτσι και ό αντίχριστος έχει το δικό του μυστήριο. Ό απόστολος Παύλος στην Β' προς Θεσσαλονικείς Επιστολή του ομιλεί για «μυστήριο της ανομίας», για το όποιο μάλιστα λέγει ότι «ήδη ενεργείται» (2,7). Ή διαφορά είναι ότι ό Ιησούς Χριστός μάς αποκαλύφθηκε στην αρχή του δικού Του μυστηρίου, ενώ ό αντίχριστος θα αποκαλυφθεί στο τέλος του μυστηρίου της ανομίας του. Και όταν έλθει ό αντίχριστος, αδελφοί μου, τότε θα έλθει ό Χριστός με την Δεύτερη Του Παρουσία, για  να τον συντρίψει και για να παραλάβει τα τέκνα Του στη Βασιλεία Του την επουράνιο. Ώστε λοιπόν έχει χαροποιό χαρακτήρα ή Δεύτερη του Χριστού Παρουσία, όπως χαροποιός πάλι είναι και ή πρώτη Του Παρουσία. Γι' αυτό και λέμε στο τροπάριο πριν από την Θεία Κοινωνία «...Ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω Αγαθέ Παρουσίας Σου»! Με τον ερχομό Του λοιπόν ό Χριστός θα συντρίψει τον αντίχριστο, αυτόν, πού με τα ψευδοθαύματα του παρίστανε τον Θεό και παραπλανούσε πολλούς. Και πώς θα τον συντρίψει; Με ένα «φύσημα του στόματός Του», μάς λέγει ό Απόστολος Παύλος (Β' Θεσ. 2,8)! Ένα τίποτα λοιπόν ήταν ή δύναμη του.
4. Ποιος είναι ό αντίχριστος, αγαπητοί μου χριστιανοί.
Δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω μόνο να πω ότι κάθε εποχή έχει τον δικό της αντίχριστο, πρόδρομο του μεγάλου αντίχριστου. Γι` αυτό και λέγει ό Ευαγγελιστής Ιωάννης για την εποχή του ακόμη ότι «αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι» (Α' Ίωαν. 2,18). Το ερώτημα, ποιος είναι ό αντίχριστος, το έκαναν στον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Και εκείνος, φωτισμένος άγιος όπως ήταν, απάντησε: «Αντίχριστος είναι ό πάπας»! Δεχόμαστε και παραδεχόμαστε την ερμηνεία αυτή, γιατί την είπε άγιος και γιατί βλέπουμε κοινά γνωρίσματα του πάπα και του αντίχριστου, όπως μάς τον παρέστησε σήμερα ό απόστολος Παύλος: Ό αντίχριστος μάθαμε σήμερα ότι θα είναι λίαν υπερήφανος, θα «ύπεραίρεται» και θα διεθνή κρατική ή μη όργάνωση, το δίκαιον αίτημα της επαναλειτουργίας της Σχολής, επιζητούν την έπανόρθωσιν της αδικίας. Ελπίζεται πλέον ότι ή παριστάνει τον εαυτό του για Θεό. Τέτοιος είναι και ό πάπας: «Ύπεραίρεται» και αυτός και ανακήρυξε τον εαυτό του για Θεό, για αλάθητο. Οι υπήκοοι του έχουν ως δόγμα πίστης τους το αλάθητο του πάπα! Ό αντίχριστος πάλι, μάς είπε σήμερα ό απόστολος Παύλος, θα κάνει απόπειρα να μπει στον Ιερό Ναό και να λάβει σ' αυτόν λατρευτική τιμή. Γι` αυτό και ό πάπας θέλει να ενωθεί μαζί μας, για να έρχεται στους Ναούς μας και να τον προσκυνάμε ως αλάθητο. Όχι, δεν θέλουμε την ένωση μαζί του. Εμείς είμαστε μαθητές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ό όποιος έλεγε στους χριστιανούς όχι μόνον να μην ενωθούν με τον πάπα, αλλά και να τον καταριούνται. «Τον πάπα να καταράσθε», έλεγε στο κήρυγμα του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: