Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Όσο σε ένα λαό ή ψυχή είναι ζωντανή και δυνατή, τίποτε δεν χάνεται.


Να παραδοθεί, με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, ό άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ήμερα του Κυρίου (Α' Κορινθ. 5, 5).
Τι είναι ακριβό και τί είναι φθηνό;
Οι άνθρωποι μιλάνε και τσακώνονται ασταμάτητα, για την αξία και για την τιμή κάθε πράγματος.
Τί είναι φθηνό; Τί είναι ακριβό, όσον άφορα τον άνθρωπο;

Ή περιουσία είναι λιγότερο ακριβή από το σώμα, το σώμα είναι πιο ακριβό από την περιουσία, και ή ψυχή είναι πιο ακριβή και από τα δύο. Όταν ό άνθρωπος γεννιέται, ή περιουσία του έχει την τρίτη θέση, γιατί, όταν πεθαίνει, ή περιουσία τον εγκαταλείπει. Δηλαδή την ώρα του θανάτου ό άνθρωπος ξεκολλάει πρώτα από την περιουσία και μετά από την σάρκα.

 Ό άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς περιουσία και χωρίς σάρκα, δεν μπορεί να ζήσει όμως χωρίς ψυχή. Όταν ό άνθρωπος μπαίνει από τον άυλο κόσμο σ' αυτό τον ορατό κόσμο, μπαίνει με σώμα, αλλά χωρίς περιουσία. Όταν βγαίνει από τον ορατό κόσμο, βγαίνει χωρίς σώμα και χωρίς περιουσία. Τον άνθρωπο μπορούμε να φανταστούμε και χωρίς περιουσία και χωρίς σάρκα, αλλά δεν μπορούμε να τον φανταστούμε χωρίς ψυχή, επειδή ή ψυχή είναι ή ουσία του άνθρωπου. Οι άγιοι του Θεού και όλοι οι συγγενείς μας, πού πέρασαν από αυτόν τον κόσμο, στον όποιο εμείς τώρα βρισκόμαστε, είναι μόνο ζώσες ψυχές στον άλλο τον κόσμο, χωρίς σώμα και χωρίς περιουσία. Θα μείνουν έτσι μέχρι το τέλος της ανθρωπότητας, μέχρι το τέλος των αιώνων, και μέχρι την Ανάσταση του σώματος από το θάνατο.

Το σώμα και την περιουσία τη δίνει ό Θεός στους ανθρώπους σαν μία μορφή ζυγαριάς, στην οποία ή ψυχή κάθε μέρα αποδεικνύει την αξία της.
Με την ελεημοσύνη και με την υπομονή ή ψυχή εξαγοράζεται κάθε μέρα και κάθε στιγμή, επειδή με την ελεημοσύνη αφαιρούμε από την περιουσία και με την υπομονή κερδίζουμε τον αγώνα με το σώμα.
Όταν δίνεις στους ανθρώπους, όταν δείχνεις ανοχή, υπομονή, τότε αυτά τα δύο βάρη έχουν οριζόντια θέση στη ζυγαριά και ή ψυχή σου γράφεται στο βιβλίο των μεγαλόψυχων και αγίων ανθρώπων. Όταν μιλάμε όχι για ένα άτομο αλλά για ένα ολόκληρο λαό, τότε την περιουσία του λαού την αντιπροσωπεύει το κράτος. Όταν μετράμε το χρόνο ενός λαού, πρώτον εξετάζουμε το κράτος και στη συνέχεια εξετάζουμε έναν, έναν τους πολίτες.

Ό δίκαιος Ιώβ είχε μεγάλη περιουσία, όπως κανένας. Ήταν σωματικά υγιής, με ωραία κορμοστασιά και με παρουσιαστικό πού ενέπνεε σ' όλους σεβασμό Αυτό όμως πού είναι πιο σημαντικό στην περίπτωση του Ιώβ είναι πώς ήταν πολύ ευλαβής, και κάθε μέρα έκανε θυσία στο Θεό, για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τούς επτά γιους του και τις τρεις κόρες του.
Δύο φορές επέτρεψε ό Θεός να δοκιμαστεί ή πίστη και ή αγάπη του Ιώβ στον Θεό. Πρώτη φορά επέτρεψε ό Θεός στο σατανά να βλάψει μόνο την περιουσία του Ιώβ. Ό σατανάς γρήγορα έδειξε την επιδεξιότητα του να γκρεμίζει και να καταστρέφει.
Ή περιουσία του Ιώβ καταστράφηκε, κλάπηκαν τα ζώα του, γκρεμίστηκαν τα σπίτια του, οι γιοί και οι κόρες του σκοτώθηκαν. Μονομιάς ό πλούσιος Ιώβ έμεινε χωρίς την περιουσία του. Ό ευτυχισμένος Ιώβ έμεινε χωρίς τα χαρούμενα παιδιά του.
Ή ψυχή του, όμως, δεν βλαστήμησε το Θεό: Ό Κύριος έδωσε... ό Κύριος πήρε, είπε, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου!
Έμεινε δηλαδή ό δίκαιος Ιώβ πιστός στον Κύριο Του χωρίς καμία περιουσία, με γυμνό αλλά υγιές σώμα. Και ό σατανάς ντροπιάστηκε.
Τότε ό σατανάς ζήτησε από το Θεό, να δοκιμάσει το σώμα του Ιώβ, και ό Θεός επέτρεψε στο σατανά να δοκιμάσει το σώμα του, απαγορεύοντας όμως να αγγίξει την ψυχή του.
Είπε ό Θεός: Τον παραδίδω στα χέρια σου, πρόσεχε όμως την ψυχή του!

Ό σατανάς γέμισε το σώμα του Ιώβ, με σπυριά με πυώδεις πληγές από τα πόδια μέχρι το κεφάλι. Κάθισε τότε ό Ιώβ μέσα στη στάχτη, πήρε ένα κεραμίδι και έξυνε το πύον από τις πληγές του. Μέσα σ' όλα αυτά τα βάσανα παρέμεινε ή ψυχή του Ιώβ καθαρή, υγιής και πιστή στο Θεό. Και πάλι ντροπιάστηκε ό σατανάς και έφυγε στον Αδη, στον τόπο του. Ό Θεός επέστρεψε στον Ιώβ, την υγεία του, την περιουσία, τον ευλόγησε μάλιστα να έχει περισσότερα από πριν. Ό Ιώβ απέκτησε πάλι επτά γιους και τρεις κόρες, έγινε πάλι υγιής σωματικά και χαρούμενος και έζησε για πολλά χρόνια. Πέθανε, όταν ήταν πλέον χορτασμένος από ζωή.

Και ό δικός μας λαός χτυπήθηκε πολλές φορές. Έπληξαν την περιουσία του και το σώμα του. Ό Θεός όμως πρόσεξε την ψυχή του. Ή περιουσία του λαού μας, το κράτος, πολλές φορές έπεσε και κατέρρευσε. Μετά από κάθε κρατική καταστροφή ό λαός μας σκοτώνονταν. Ό Θεός όμως φύλαξε τη ψυχή του λαού μας, πού έμεινε πιστός πάλι στο Χριστό. Πραγματικά, όταν ό άνθρωπος μελετήσει την ιστορία του κράτους μας, καταλαβαίνει πόσους πολλούς ανθρώπους σκότωσαν από το λαό μας, πόσο πολλούς ανθρώπους βασάνισαν και αιχμαλώτισαν. Είναι μεγάλο θαύμα του Θεού, ότι στον κόσμο αυτό ακόμη υπάρχει ό λαός μας και ακόμα ακούγεται ή γλώσσα μας.

Πώς να εξηγήσουμε αυτό το θαύμα στην ιστορία μας; Μπορεί να εξηγηθεί με τον ίδιο τρόπο πού εξηγείται ή ζωή του Ιώβ. Δεν επέτρεψε ό Θεός, αδελφοί μου, δεν επέτρεψε παιδιά μου, να αγγίξει ό σατανάς την ψυχή του λαού μας. Επέτρεψε ό Θεός στον σατανά να χτυπήσει το κράτος, την περιουσία και το σώμα, αλλά του απαγόρευσε να αγγίξει την μεγάλη χριστιανική ψυχή του λαού μας. Και όσο σ' ένα λαό η ψυχή είναι ζωντανή και δυνατή μέχρι τότε τίποτε δεν χάνεται. 

Παρ' όλο πού κάποια στιγμή φαίνονταν όλα χαμένα, δύο πράγματα δεν χάθηκαν ποτέ: Ή εκκλησία και το τραγούδι. Ή εκκλησία με την πίστη της και το τραγούδι με την Ιστορία. Αυτό έμεινε και αυτό μας έσωσε. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί μου, καλό είναι να σεβόμαστε την εκκλησία και καλό είναι να διατηρήσουμε τα τραγούδια μας. Ας δοξάζουμε τον Κύριο μας διά μέσου της εκκλησίας, ας τον δοξάζουμε διά μέσου του τραγουδιού του λαού. Μαζί με την ελπίδα, αυτά τα δύο ήταν τα φτερά μας. Ή εκκλησία είναι πιο παλιά από το τραγούδι μας και από την ιστορία μας. Από την εκκλησία, πού είναι σαν πηγή, πήγασε το ποτάμι της ιστορίας μας, και άλλοτε το ποτάμι αυτό ήταν διαυγές και άλλοτε ήταν γεμάτο αίμα. Πάντοτε όμως ήταν βαθύ.

Γι' αυτό το λόγο ας μαζευτούμε γύρω από την εκκλησία μας όπως τα παιδιά γύρω από τη μάνα. Ό Χριστός είναι ανίκητος και ακαταμάχητος. Δόξα και ευχαριστία στο Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, εις τούς αιώνας των αιώνων. 'Αμήν.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: