Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Ἀπολυτίκιον Ἀποστόλου Παύλου, πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου.
«Σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Σωτῆρος γέγονας, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν διωγμοῖς, κηρύγματι ἐφώτισας τὰ ἔθνη, καὶ Ἀθηναίοις ἔδειξας τόν ἄγνωστον Θεόν, Παῦλε Ἀπόστολε, τῶν ἐθνῶν διδάσκαλε, Κορίνθου πολιοῦχε, περίσωζε τούς σέ τιμῶντας ἐκ πάσης περιστάσεως.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: