Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

New Hieromartyr Augustine of Kaluga.

Read A
Sample
Our Most Recent Issue

Issue #282-3, January-April 2012,
Vol. 48, No. 1-2:

New Hieromartyr
Augustine of Kaluga
New Hieromartyr of Kaluga and Those Martyred with Him by Abbot Damascene (Orlovosky)

Thoughts on Prayer by Hieromonk Peter (Seregin)

On the Cross and the Thief (and on the Second Coming of Christ, and on always praying for one's enemies), Homily 1 by St. John Chrysostom
On the Passion of Our Lord Jesus Christ, Homilies 34 and 35 by St. Philaret (Gumilevsky), Archbishop of Chernigov
Archbishop Jovan of Ochrid Imprisoned Again

The Thirtieth Anniversary of Fr. Seraphim's Repose: Announcement


Δεν υπάρχουν σχόλια: