Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Αυτοί οι δύο μοναχοί έχουν μοιραστεί το ίδιο μικρό κελί για περισσότερο από 50 χρόνια.

Αυτοί οι δύο μοναχοί έχουν μοιραστεί το ίδιο μικρό κελί για περισσότερο από 50 χρόνια. Το χιούμορ βοηθά στη διατήρηση της αρμονίας, όπως και ο σεβασμός για την "αρχαιότητα".Ο π. Νεκτάριος (αριστερά) λέει για τον π Χριστόφορος , «Έχει ακολουθήσει τη θέλησή μου ως πρεσβύτερος όλα αυτά τα χρόνια."

These two monks have shared the same small cell for more than 50 years. Humor helps maintain harmony, as does respect for seniority. Father Nektarios (at left) says of Father Christoforos, "He's followed my will as the elder all these years."
Travis Done- Niational Geographic

Δεν υπάρχουν σχόλια: