Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

Έχω αποστολή να στέκω δίπλα σου και να συλλειτουργώ μαζί σου. Δεν έχω εντολή να σε διορθώνω! Ανταπάντησε ό Άγγελος.




Μία φορά, σήκωσα το τηλέφωνο τού Σταθμού, για να τηλεφωνήσω κάπου και από κάποιο τεχνικό πρόβλημα ήκουσα την συνομιλία κάποιου γνωστού μου.

Ήμουν μία φορά σ' ένα ψαλτήρι και ό ιερεύς αντί να ειπεί το εωθινό Ευαγγέλιο, είπε- "Την Θεοτόκον και Μητέρα τού Φωτός...". Τότε πήγα γρήγορα στο Ιερό Βήμα και είπα στον ιερέα, όστις ήτο γνωστός μου (και φίλος μου) ότι έκανε λάθος.

Όταν εξομολογήθηκα την ανωτέρω πράξη μου, ό Γέροντας μου, αφ' ενός με επιτίμησε λεκτικά με αυστηρό ύφος, και αφ' ετέρου μού είπε το εξής πραγματικό γεγονός:
Στα πρώτα χρόνια τού 20ού αιώνος, ένας αγιορείτης ιερομόναχος έκαμε στην Προσκομιδή ένα λάθος. Δηλαδή, επάνω στο ιερόν Δισκάριο τοποθετούσε αντίθετα τις δύο μερίδες, τουτέστιν της Παναγίας και των εννέα Ταγμάτων.
Κάποτε τον έπισκέφθη ένας επίσκοπος, όστις τον διόρθωσε. Την επομένη ό ανωτέρω ιερομόναχος, τοποθέτησε σωστά τις δύο μερίδες, και τότε ό Άγγελος πού ήταν δίπλα του, τού είπε:

Βλέπω oτι σήμερα τοποθέτησες σωστά τις ιερές Μερίδες.

Γιατί δεν μού έλεγες, τόσα χρόνια πού είσαι δίπλα μου; του απήντησε ό ιερομόναχος.
Έχω αποστολή να στέκω δίπλα σου και να συλλειτουργώ μαζί σου. Δεν έχω εντολή να σε διορθώνω! Ανταπάντησε ό Άγγελος.

Και μετά από αυτά αρχίσαμε το Απόδειπνο και είπα: Δι' ευχών...



ΒΙΒΛΙΟΓ. ΕΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ- ΑΙΤΩΝ 50 ΨΑΛΜΟ.
Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ ΘΕΡΜΟΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ



Δεν υπάρχουν σχόλια: