Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ.Για την εορτή του αγίου  Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, και όχι μόνο, μετέβηκα για λίγες ήμερες τον Ιανουάριο του 2011 στην Ιερά Μονή του Άββά Θεοδοσίου της Παλαιστίνης.
Ό σεβαστός και πολιός καθηγούμενος της ανωτέρω Ιεράς Μονής, αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Σηφάκης μου είπε πολλά θαυμαστά γεγονότα, εκ των οποίων θα καταγράψω τα εξής:

ι) Το 1996 ένας άπεντίτης (κάτοικος του χωριού Άπεντία) μουσουλμάνος, θέλοντας να οικειοποιηθεί τα κτήματα της Ιεράς Μονής του Αγίου Θεοδοσίου, πήγε με το τρακτέρ του και άρχισε να τα οργώνει. Τον άντιλήφθη ό πατήρ Ιερόθεος, διότι το εν λόγω κτήμα γειτνιάζει του οικοδομικού συγκροτήματος του Μοναστηρίου και μετέβη αμέσως εκεί.
— ...Άμπούνα (δηλαδή Γέροντα), του είπε ό άσεβης άπεντίτης, τα χωράφια είναι δικά μου! ...Άμπούνα, φύγε απ' εδώ, άφησε με να οργώσω το χωράφι μου, ειδάλλως θα σε πολτοποιήσω με το τρακτέρ...

Ό Γέροντας, αυτός ό κοντόσωμος άγιοταφίτης ιερομόναχος, έφυγε πικραμένος, επέστρεψε στο Μοναστήρι του και ψιθύρισε δύο λόγια στον τάφο τού αγίου Θεοδοσίου.
Λίγη ώρα αργότερα έγινε μία πολτοποίηση. Ό εν λόγω άσεβης κατά λάθος πολτοποίησε τον πρώτο γυιό του.

Μία ώρα αργότερα, ό δεύτερος γυιός του, πήγε και συνάντησε τον πρώτο αδελφό του. Ήταν ηλεκτρολόγος,  και έν ώρα εργασίας, σκοτώθηκε άπό ηλεκτροπληξία.
Λίγη ώρα αργότερα, ό τρίτος γυιός του εν λόγω άσεβους, εγκατέλειψε και αυτός, αυτό τον κόσμο. Ήταν οδηγός σ' ένα απορριμματοφόρο όχημα. Πήγε ν' αδειάσει τα απορρίμματα και έπεσε το όχημα παρασύροντας τον σε ένα γκρεμό. Δηλαδή, ό εν λόγω άσεβης κήδευσε μέσα σε μία ημέρα τρία παιδιά.

Το συμπέρασμα σου, αγαπητέ άναγνώστα, μην το βγάλεις τώρα, βγάλτο αργότερα, διότι μετά από πέντε ημέρες, ό εν λόγω άσεβης, σκότωσε κατά λάθος τον μικρότερο γυιό του. Ήταν μικρό παιδάκι και έπαιζε γύρω από το αυτοκίνητο του πατέρα του. Ό πατέρας του δεν το είδε, έβαλε όπισθεν... και τοιουτοτρόπως ό εν λόγω πού ήθελε να πολτοποιήση τον Γέροντα και να οικειοποιηθεί τα κτήματα τού Μοναστηριού, ώστε να τα δώση στους γυιούς του, έμεινε μόνος και έρημος, δηλαδή αμετανόητος, σαν καλαμιά στον κάμπο, δηλαδή στην έρημο της Παλαιστίνης.


2) Το 2001, ό Γέροντας, απασχόλησε ως εργάτη μέσα στο Μοναστήρι, για αρκετό καιρό έναν άλλο άσεβη. Όταν οι εργασίες τελείωσαν εκείνος ό άσεβης, αντί να ευχαρίστηση τον Γέροντα, θέλησε να πυρπόληση το Μοναστήρι.
Ό άθλιος, γνώριζε πού είναι ή καμινάδα με τον απορροφητήρα της κουζίνας, αναρριχήθηκε με μία σκάλα εξωτερικά τού Μοναστηριού την ώρα πού γνώριζε ότι μαγειρεύουν, άρα ό απορροφητήρας ήτο εν λειτουργία και άδειασε ένα δοχείο βενζίνα στην εν λόγω καμινάδα.

Ή βενζίνα, όπως ήτο επόμενο άνεφλέχθη, όμως ή φωτιά δεν πήγε προς τα μέσα, αλλά προς τα έξω, με αποτέλεσμα να τραυματισθή ό άσεβης. Κατόπιν τούτου, λόγω των εγκαυμάτων, συνελήφθη ό εν λόγω και όδηγήθη στην φυλακή.
Λίγες ήμερες αργότερα με προσωπική παρέμβαση τού Γέροντα, ό εν λόγω άσεβης άπεφυλακίσθη.


3) Το 1976 ό πατήρ Ιερόθεος αναλαμβάνοντας την ηγουμενία της Ιεράς Μονής, άρχισε την ανακαίνιση. Την ήμερα πού θα κατασκεύαζαν με τσιμέντο την οροφή τού ισογείου συνέβη το
έξης:
Ενώ οι εργάτες, άρχισαν να φτιάχνουν το μπετό, μαύρισε ό ουρανός, και άρχισε να αστράφτει και να βροντά. Τότε ό Γέροντας παρεκάλεσε τον άγιο Θεοδόσιο να τούς προστατεύει από την επερχόμενη καταιγίδα. Και φυσικά ό άγιος Θεοδόσιος, επανέλαβε το θαυμαστό γεγονός πού έγινε στον Κριτή Γεδεών. (Κριταί στ' 36-40) "Άνοιξαν οι ουρανοί", αλλά έβρεξε έκτος Μοναστηριού, δηλαδή γύρω-γύρω από το Μοναστήρι.
Το θαύμα, έπαναλήφθη την επομένη. Την επομένη, πού το τσιμέντο χρειαζόταν νερό, δημιουργηθεί ένα σύννεφο πάνω από το Μοναστήρι, το όποιο κατέβρεξε μόνο το χώρο τού Μοναστηριού, ενώ πέριξ υπήρξε ηλιοφάνεια.


ΒΙΒΛΙΟΓ. ΕΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ- ΑΙΤΩΝ 50 ΨΑΛΜΟ.
Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ ΘΕΡΜΟΝ ΑΙΤΩΛΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια: