Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

ΕΙΔΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΕΦΕΛΗ.

Κάποια άλλη φορά συνάντησα μία μικρά ομάδα κληρικών (ιερομόναχων και μοναχών) στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Επέτρεψε ό Θεός διότι πολύ θα ωφελούμουν, όπερ και έγινε να συνταξιδεύουμε όλοι με την ίδια πτήση. Πηγαίναμε στα Ιεροσόλυμα. Με δέχθηκαν στην ομάδα τους και τοιουτοτρόπως θα καταγράψω μόνο το βίωμα πού ζήσαμε στο Θαβώρ.
Στο ιερό Προσκύνημα του Θαβώρ φιλοξενηθήκαμε ένα βράδυ, όπου υπό μεν του γέροντος, τού πατρός Ιλαρίωνος και της
συνοδείας του γευτήκαμε εν τη φιλοξενία των αβραμιαία αγαθά,
υπό δε τού Μεταμορφωθέντος Κυρίου ευλογηθήκαμε άοράτως,
αλλά και ορατώς από την Αγία Νεφέλη πού μάς έστειλε,

H Αγία Νεφέλη, αγαπητέ άναγνώστα, κάλυψε τον χώρο πού είναι το
Ιερόν Προσκύνημα. Ή εμφάνιση της Αγίας Νεφέλης έγινε  κατά την διάρκεια της νυκτός. "Όλοι εμείς την είδαμε, την "ψηλαφίσαμε", την αισθανθήκαμε, το πρωί όταν κατεβήκαμε για την ακολουθία. Ή ώρα ήταν λίγο πριν την 5ην πρωινή Και ό ήχος της καμπάνας ερχόταν στα αυτιά μας μαζί με πυκνά κύματα Αγίας Νεφέλης.


Είδα και αισθάνθηκα την ίδια θεϊκή κατάσταση, ή μάλλον την ίδια θεϊκή κάθοδο, το ίδιο θεϊκό βίωμα, πού βίωσα το 1994 όταν βρέθηκα στο Θαβώρ την νύκτα της Μεταμορφώσεως.

Απέραντη χαρά και απερίγραπτη αγαλλίαση γέμισε το "είναι" όλων των κληρικών από την απρόσμενη παρουσίαση της Αγίας Νεφέλης. Νομίζω ότι δεν περίμεναν αυτή την θεϊκή επίσκεψι. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι κατήλθε ή Αγία Νεφέλη, εν μέσω Σεπτεμβρίου προς χάριν αυτών. Λέω τούτο διά τον έξης λόγο:

0ι ανωτέρω Πατέρες δεν δύνανται να μεταβούν στο Θαβώρ την ήμερα της εορτής, ώστε να δουν την Αγία Νεφέλη, διότι το Μοναστήρι τους είναι αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση τού Σωτήρος. Τοιουτοτρόπως αφού οι Πατέρες δεν δύνανται να επισκεφθούν το Θαβώρ την ήμερα της εορτής, τούς επισκέφθηκε ή Αγία Νεφέλη κάνοντας -ας μού επιτραπεί ή έκφρασης- "υπακοή" στην ταπεινή και αγία επιθυμία τους, στον διακαή πόθο τους, πού ήτο, να δουν ιδίοις όμμασι το ετήσιο επαναλαμβανόμενο θαύμα, το της καθόδου Της, το της εμφανίσεως Της.

Ας βγάλει ό κάθε αναγνώστης το συμπέρασμα του, έχοντας ύπ' όψιν, αφ' ενός ότι ή Αγία Νεφέλη εμφανίζεται την ήμερα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και μέχρι την απόδοση της εορτής, και αφ' έτερου, όπως μου δήλωσε μία έγκαταβιούσα εν τώ Θαβωρίω όρει μοναχή, ότι την προηγουμένη ήμερα ή ατμόσφαιρα ήτο διαυγής, άρα κατ' εκείνη την ημέρα υπήρξε παρουσίαση Αγίας Νεφέλης και όχι κάποιο επαναλαμβανόμενο φυσικό φαινόμενο.ΒΙΒΛΙΟΓ. ΕΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ- ΑΙΤΩΝ 50 ΨΑΛΜΟ.
Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ ΘΕΡΜΟΝ ΑΙΤΩΛΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια: