Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ. Ερώτηση καθηγητή Ζ.Σ.: Τί θα μπορούσατε να μας πείτε για τούς κόσμους έξω από τη γη; Μπορείτε να μας πείτε για το αν υπάρχουν εξωγήινοι;

Υπάρχουν Εξωγήινοι;

Ερώτηση καθηγητή Ζ.Σ.: Τί θα μπορούσατε να μας πείτε για τούς κόσμους έξω από τη γη; Μπορείτε να μας πείτε για το αν υπάρχουν εξωγήινοι;

Απάντηση πατρός Θαδδαίου: Ναι, υπάρχουν... Μόνον πού είναι ενέργεια των σκέψεων. Δεν είναι ενέργεια υλική, όπως εμείς οι άνθρωποι την γνωρίζουμε. Τέτοια πλάσματα όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι δεν υπάρχουν στο σύμπαν. Γιατί; Επειδή μόνον το ανθρώπινο γένος είναι ευλογημένο να «γεμίζει» την γη του Θεού όπως το είπε ό Κύριος. «Και ηύλόγησεν αυτούς ό Θεός, λέγων: αύξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν» (Γένεσις, Α'28).

Ή γη του Θεού δεν είναι μόνον ή μικρή γήινη σφαίρα, πού αποτελεί μόνο μία μικρή τελεία στο σύμπαν. Ή γη του Θεού είναι ολόκληρο το σύμπαν.

Τα πονηρά πνεύματα κάτω από τον ουρανό, όταν είδαν πώς το νέο δημιούργημα του Θεού, ό άνθρωπος έπρεπε να κατοικεί τη γη του Θεού, κατάλαβαν πώς δεν υπήρχε χώρος γι' αυτούς. Γιατί αυτό θα σήμαινε πώς τα πνεύματα κάτω από τον ουρανό, θα ήταν απομονωμένα. Γι' αυτό το λόγο κατάλαβαν, πώς έπρεπε αυτό το νέο δημιούργημα, το όποιο βρισκόταν σέ εμβρυώδη κατάσταση, να το καταστρέψουν! 

Γνώριζαν πώς, αν ό άνθρωπος παραβίαζε την εντολή της υπακοής, θα υπήρχαν καταστροφικά αποτελέσματα για αυτόν.

Ό άνθρωπος πλάστηκε από ύλη και αποτελούσε από μόνος του ένα μικρό σύμπαν, γιατί και ό κόσμος της ύλης και ό κόσμος των σκέψεων, του νου, της λογικής, αντιπροσωπεύονταν από αυτόν. Αποτελούσε την κορωνίδα της δημιουργίας. 

Προέτρεψαν την Εύα και τον Αδάμ να παραβούν την εντολή του Θεού. Μόλις ή Εύα και ό Αδάμ παράκουσαν την εντολή του Θεού, κατάλαβαν πώς όλα άλλαξαν. Ή ύλη, ή οποία ήταν δημιουργημένη από το πνεύμα, άλλαξε.

Ή πτώση του άνθρωπου είχε μεγάλη σημασία. Ήταν ή καταστροφή του τότε λοιπού κόσμου (Ό πατήρ Θαδδαίος συχνά έλεγε: «Με την ανυπακοή βγήκαμε από τον παράδεισο και με την υπακοή γυρίζουμε στον παράδεισο»!). Ή ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας είχε βαριές συνέπειες σέ όλο τον υλικό κόσμο. Είχε βαριές συνέπειες και στον κόσμο των σκέψεων, στον όποιο ξεκίνησε να εισέρχεται ή αρνητική ενέργεια των πονηρών πνευμάτων πού είναι κάτω από τον ουρανό.

Γι' αυτό το λόγο, στη συνέχεια ό Θεός έστειλε τον Υιό Του, πού ήρθε και έδειξε την αγάπη του προς τον άνθρωπο, θυσιάζοντας την ζωή Του. Ήρθε στον κόσμο αυτό και έφερε την ελπίδα. Από τότε οι άνθρωποι κατάφεραν να μιλήσουν μαζί Του, κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί Του. Επειδή, ό Θεός είναι ενέργεια, πού υπάρχει παντού και τα διαπερνά όλα.

Είναι αδύνατο να δει κανείς τον Θεό σέ όλη την δύναμη του. Οι άνθρωποι, επειδή είναι περιορισμένα όντα, δεν μπορούν να Τον δουν σέ όλη τη δύναμη Του. Πώς μπορεί κάτι πού είναι περιορισμένο να δει το απεριόριστο; Εμείς μπορούμε να Τον δούμε μόνον τόσο, όσο Αυτός φανερώνει τον εαυτό Του. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν Αυτός ήρθε. 

Ήρθε για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί Του. "Έτσι δεν είναι;
Επειδή ό Θεός είναι ολόκληρος αγάπη, ό Υιός Του δεν θέλησε να πάρει την φύση των αγγέλων αλλά την ανθρώπινη φύση. Έδώ φαίνεται πόσο ευλογημένο είναι το ανθρώπινο γένος. Γιατί με την ενανθρώπιση του Κυρίου, ή ανθρώπινη φύση εισήλθε στο μυστήριο της Ζωοποιού Αγίας Τριάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι αυτό σημαντικό;

Δυστυχώς, πολλές φορές ό άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι απίστευτα μεγάλο το δώρο πού μας έδωσε ό Θεός.

Ό άνθρωπος είναι ανώτερος ακόμη και από τούς αγγέλους! Είναι ανώτερος... Ή ανθρώπινη φύση εισήλθε στο μυστήριο της Ζωοποιού Αγίας Τριάδος. Δεν εισήλθε ή αγγελική φύση στο μυστήριο της Ζωοποιού Αγίας Τριάδος αλλά ή ανθρώπινη φύση.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΘΑΔΔΑΙΟΥ ΒΙΤΟΒΝΙΤΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: