Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΤΕΤΕΛΕΚΑ. ΙΕΡΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΙΑΣΤον δρόμον τετέλεκα

Σοι δόξα πρέπει, Ιησού Χριστέ, εις τον αιώνα, τον δρόμον μου τετέλεκα και τον καλόν αγώνα. Το είχα πάντα κατά νου, Χριστέ πώς θα γηράσω και την έφημερίαν μου άθελα να την παύσω.
*       * *
Άλλ' όμως αν την έπαυσα, Χριστέ μου, δέ σ' αφήνω θα σ' έχω πάντα στην καρδιά, ως μυροβόλον κρίνο! Αόρατα να δέχωμαι την θείαν ευωδιά Σου την μυστικήν σου συντροφιά και την λαμπρότητα Σου.
*       * *
Γλυκύτατε μοι Ιησού, όσον καιρόν κι' αν ζήσω θυσίαν την άναίμακτον δεν θα την λησμονήσω.


Τον άρτον τον Ούράνιον, πόθω ιερουργούσα και το Ποτήριον ζωής, με δάκρυ κοινωνούσα.
*       * *
Πλήρωνες την καρδιά μου χαράν και ευφροσύνη ν ευχαριστούσα εκ ψυχής την θείαν Καλωσύνην. Όσες φορές τά χείλη μου, βρισκόταν πικραμένα, το Αίμα σου τα γλύκαινε, πού χύθηκε για μένα.
*       * *
Του Παναγίου Πνεύματος ή χάρις ή μεγάλη, τούς λειτουργούς φλόγα πυρός και φως τούς μεταβάλλει. Μέσα στις καθαρές καρδιές, τον θρόνον έχεις στήση, και άοράτως κυβερνάς, τα σύμπαντα, την κτίση.
*       * *
Της ανθρωπινής φύσεως το ατελές γνωρίζεις, εις τας αδυναμίας μας συγχώρησιν χαρίζεις. Ίσως, παρέλειψα ποτέ καθήκοντα εν γνώσει, ή καλοσύνη σου Χριστέ, ας τα αναπλήρωση.

Σέ ύμνησα, σέ έψαλλα στις μέρες της ζωής μου, εξ όλης της καρδίας μου, εξ όλης της ψυχής μου. Τον δρόμον μου τετέλεκα και τον καλόν αγώνα δοξάζω και σέ προσκυνώ, Χριστέ εις τον αιώνα!

Ιερεύς Βασίλειος Μπάμιας


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ;
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: