Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ "Ό Θεός είναι τέλειος και δεν έχει ελαττώματα. Γι' αυτό τον λόγο, όταν μέσα μας φανερωθεί ή θεϊκή αγάπη τότε είμαστε ευλογημένοι και νιώθουμε αγάπη για όλο το σύμπαν."

Ή αγάπη είναι τέλεια

Ό Θεός είναι αγάπη. Όταν αισθανθούμε πώς Αυτός είναι παρών παντού, τότε Αυτός θα μας διδάξει πώς να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Επειδή εμείς δεν ξέρουμε ούτε πώς να αγαπάμε τον Κύριο, αλλά ούτε και τον πλησίον μας. Όλοι μας έχουμε μέσα μας αγάπη, επειδή ό Κύριος την εμφύτεψε μέσα μας. Πολλές φορές τα πνεύματα κάτω από τον ουρανό ανακατεύονται, για να μας βγάλουν από τον σωστό δρόμο της αληθινής αγάπης. Συχνά τυχαίνει ό άνθρωπος να δεθεί συναισθηματικά με ένα ζωντανό πλάσμα είτε με κάποιο αντικείμενο. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε σέ νεαρή ηλικία, είτε σέ προχωρημένη ηλικία.

 Κάποιος για παράδειγμα δένεται με το χρυσάφι και τα πλούτη χωρίς να μπορεί να τα αποχωριστεί ούτε στιγμή. Έτσι κάθεται συνεχώς στο σπίτι του και ζει σαν φυλακισμένος.( Ό Κύριος είπε: Σας βεβαιώνω πώς δύσκολα θα μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού (Κατά Ματθαίον 23-24). 


Τα παραπάνω λόγια ό πατήρ Θαδδαίος τα ερμήνευε ως έξης: έλεγε πώς και οι πλούσιοι μπορούν να μπουν στον παράδεισο. Το μόνο πού πρέπει να κάνουν είναι να ξεφορτώσουν το βάρος τους. Ή τρύπα της βελόνας, εξηγούσε ό πατήρ είναι για το Ισραήλ ή πόρτα από όπου μπαίνουν οι καμήλες στο στάβλο. Επειδή αυτή ή πόρτα είναι χαμηλή ή καμήλα μπορεί να μπει μόνο στην περίπτωση πού δεν έχει φορτίο.
Όταν ό φιλάργυρος χάσει τα πλούτη του νιώθει τεράστια απελπισία. Γι' αυτό συχνά συμβαίνει τα πνεύματα πού βρίσκονται κάτω από τον ουρανό να οδηγούν τον φιλάργυρο άνθρωπο ακόμη και στην αυτοκτονία.


Παρόλο πού τα πνεύματα κάτω από τον ουρανό μας μπερδεύουν, ή έμφυτη αγάπη πού έχει ό άνθρωπος μέσα του είναι απεριόριστη. Όπως λέει και ό Απόστολος Παύλος, θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία: Ή πίστη, ή ελπίδα και ή αγάπη. Και από αυτά το πιο σπουδαίο είναι ή αγάπη.


Ό Θεός είναι τέλειος και δεν έχει ελαττώματα. Γι' αυτό τον λόγο, όταν μέσα μας φανερωθεί ή θεϊκή αγάπη τότε είμαστε ευλογημένοι και νιώθουμε αγάπη για όλο το σύμπαν. Αυτό σημαίνει πώς τότε ό Κύριος είναι μέσα μας και πώς ό Θεός είναι παρών παντού, Παντοκράτορας. Τότε εμείς δεν ξεχωρίζουμε τούς ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είναι συγγενείς μας, όλοι είναι καλοί για μας κι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο από όλους, είμαστε δούλοι του κάθε πλάσματος.Βλέπετε λοιπόν, όταν ό άνθρωπος νιώθει αγάπη, ησυχάζει, βρίσκει μέσα του την πραότητα πού είναι ή τέλεια κατάσταση ενός χριστιανού. Ή τέλεια κατάσταση ενός χριστιανού δεν είναι ούτε να ανασταίνεις νεκρούς, ούτε να κάνεις θαύματα. Ή τελειότητα της χριστιανικής ζωής έγκειται στην τέλεια ησυχία, στην τέλεια γαλήνη. Όταν μας φωτίζει το φως του Αγίου Πνεύματος τότε εμείς όλους τους αγαπάμε, όλους θέλουμε να τούς υπηρετήσουμε, όλοι ευχόμαστε να είναι καλά. Αυτό σημαίνει ότι ή αγάπη είναι ή θυσία. Αγάπη σημαίνει να θυσιαστούμε για τον πλησίον μας.


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΘΑΔΔΑΙΟΥ ΒΙΤΟΒΝΙΤΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: