Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ.........ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΚΑ ΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ .Για τούς πειρασμούς και τις θλίψεις

«εν τω κόσμω θλίψιν εξετε' αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον»
(Ίωάν. 16, 33).
           
Με παραχώρηση του Θεού συμβαίνουν οι πειρασμοί στους ανθρώπους. Δεν είναι έργο της εγκαταλείψεως του Θεού, αλλά ένδειξη της κηδεμονίας του Θεού.


"Αν έχουμε μεγάλο φορτίο από πειρασμούς, θα μπορέσουμε να τούς κάνουμε πιο υποφερτούς ευχαριστώντας τον Θεό και αν δεν έχουμε πολλούς πειρασμούς και πάλι θα απολαύσουμε την εύνοια του Θεού, εφόσον τούς υποφέρουμε με ευχαρίστηση.

*           Να χαιρόμαστε για τούς πειρασμούς, γιατί αυτοί γίνονται αιτία να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών.

*           Όποιος δέχεται με γενναία καρδιά τις θλίψεις και τούς πειρασμούς, αυτός απολαμβάνει τον πνευματικό πλούτο πού βρίσκεται μέσα σ' αυτές.

*           Τρέμεις για την αδυναμία της φύσεως σου;
Αλλά έλπιζε στον Κύριο του όποιου ή δύναμις τελειώνεται και δοξάζεται στην ασθένεια.

*           Ή υπομονή μετριάζει τις θλίψεις, ενώ ή ανυπομονησία τις μεγαλώνει.

*           Ή αχαριστία των Χριστιανών πολύ λυπεί τον Κύριο.

*           Με τη θλίψη τα κατορθώματα γίνονται λαμπρότερα και μεγαλύτερα.

*           Ή θλίψη παρέρχεται, ενώ τα αγαθά πού αποκομίζονται απ' αυτήν μένουν εις τον αιώνα.

*           Όσο περισσότερες οι περιστάσεις, τόσο μεγαλύτερος ό μισθός, αν υποφέρεις με ευχαρίστηση και γενναιότητα όσα συμβαίνουν.

*           Έχεις μεγάλους πειρασμούς; Να χαίρεσαι, γιατί ό μισθός θα είναι μεγάλος.

*           Ότι δυσάρεστο μας συμβαίνει να λέμε-«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Αυτή ή φράση είναι θανατηφόρο πλήγμα για τον διάβολο. Μόλις την λέει κανείς, 
διασκορπίζεται το σύννεφο της λύπης.

*           Ή φτώχεια είναι ανώτερη από τον πλούτο, ή αδιαθεσία και ή ασθένεια από την υγεία, ό πειρασμός από την άνεση.

*           Ή έλευση των πειρασμών γίνεται αιτία στεφάνων και βραβείων. Μας καθαρίζουν από τις πολλές αμαρτίες μας, εφόσον δεχόμαστε με ευχαρίστηση          όλα τα επερχόμενα δεινά.

*           Γνώρισμα του ευγνώμονος δούλου είναι το να ευχαριστεί τον Θεό για όλα τα δυσάρεστα πού του συμβαίνουν.

*           Από τούς πειρασμούς πέρασαν όλοι οι Άγιοι. 'Αν θέλουμε να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού να μη δυσανασχετούμε για τούς πειρασμούς, αλλά να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτούς.

*           Να ευχόμαστε να μην περιπέσουμε σέ δοκιμασία, αν όμως πέσουμε να μην ταρασσόμαστε. Ό Θεός μπορεί αμέσως να μας απαλλάξει από τούς πειρασμούς.

*           Επιτρέπει ό Θεός τον πειρασμό για δοκιμή, το κάνει για την ωφέλεια μας.

*           Δεν πρέπει οι ίδιοι να ρίχνουμε τον εαυτόν μας στον πειρασμό.

*           Όποιος άρρωστος δεν καταφεύγει πρώτα στον Ιησού Χριστό, πού είναι ό μόνος αληθινός και αλάνθαστος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, και τρέχει αμέσως στους γιατρούς ή τούς μάγους, αρνείται τον Θεό.

*           Το όνομα του Ιησού είναι παντοδύναμο, ανασταίνει νεκρούς, φωτίζει τυφλούς, ανορθώνει παραλύτους, βγάζει δαιμόνια.
*           Να αντιμετωπίζουμε τούς πειρασμούς με την προσευχή, και να καταφεύγουμε στο Θεό.

*           Οι πειρασμοί μας κάνουν λαμπρότερους και προξενούν σ' αυτούς πού τούς υπομένουν μεγάλα αγαθά. Ό Απ. Παύλος και ό Ιώβ και άλλοι έγιναν διάσημοι, επειδή έκαναν υπομονή στους πειρασμούς.
*           Να παρακαλούμε τον Θεό να μην περιπέσουμε ποτέ σέ πειρασμό, αν όμως περιπέσουμε, τότε πρέπει να παρακαλούμε να μας δίνει ό Θεός υπομονή.
*           Οι πειρασμοί είναι για το συμφέρον μας. Ν' αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού την ώρα των πειρασμών.

*           Με την υπομονή στους πειρασμούς διαλύουμε μεγάλο μέρος από τα αμαρτήματα, αρκεί να ευχαριστούμε τον Θεό για τούς πειρασμούς και να κατακρίνουμε τούς εαυτούς μας.

*           Γνώρισμα του Χριστιανού είναι να υπομένει τούς πειρασμούς και να μη δυσανασχετεί.

*           Οι πειρασμοί προέρχονται από την αγάπη του Θεού και αποδίδουν πολύ καρπό. Οι Άγιοι με την υπομονή στους πειρασμούς στεφανώθηκαν.

*           Οι κακοπάθειες είναι ένδειξη θεϊκής αγάπης.

*           Κανένα αγαθό δεν είναι ίσο με την ευχαριστία. Ουδέν ευχαριστίας εύαρεστότερο στον Θεό, ουδέν δοξολογίας υψηλότερο έργο και αγιότερο και ωφελιμότερο.
*           Ό Θεός επιτρέπει τα εμπόδια, για να φανεί ή προθυμία μας προς τον Θεό και ή αγάπη μας.
*           Να χαίρεστε, όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και ποικίλους πειρασμούς. Με τούς πειρασμούς ό  Θεός μας επαναφέρει στον εαυτό μας, μας φέρνει κοντά Του.
*           Οι πειρασμοί βρίσκονται στα χέρια του Θεού και έχουν σκοπό να δοκιμάσουν την πίστη μας.

            Λόγοι της κακώσεως των Αγίων:
Αιτία της κακοπάθειας των Αγίων, ή Ταπεινοφροσύνη.
Για να φανεί ή δύναμη του Θεού, πού υπερισχύει με τούς αδυνάτους.
Για να φαίνεται ή υπομονή τους.
Ή συμμετοχή στα παθήματα των άλλων, παρηγορεί όσους θλίβονται.
Για να φιλοσοφούμε για την ανάσταση.
Προτροπή προς την αρετή.
Για να γνωρίζουμε ποιος είναι δυστυχής και ποιος όχι.
Ή θλίψη κάνει καλλίτερους ηθικώς τούς θλιβομένους.

*           Οι θλίψεις προηγούνται πάντοτε των αμοιβών και είναι φάρμακο ταπεινοφροσύνης. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά στον Θεό.

*           Οι πειρασμοί μας μαθαίνουν να ταπεινωνόμαστε και συγκρατούν τον εγωισμό μας.
*           Επιφυλάσσονται αμοιβές όχι μόνον για τα κατορθώματα, αλλά και για τα παθήματα, και μάλιστα πολύ μεγάλες.

*           Το πλήθος των πειρασμών δοξάζει τον άνθρωπο σέ υπερβολικό βαθμό, παράδειγμα ό Ιώβ και ό Απ. Παύλος.

*           Όσες φορές αποτύχουμε, άλλες τόσες φορές ας αρχίζουμε πάλι τα πνευματικά έργα, και ας μη λέμε, γιατί επέτρεψε ό Θεός τα εμπόδια αυτά.

*           Μεγάλος θησαυρός είναι ή ευχαριστία, μεγάλος πλούτος, ακατάβλητο αγαθό, ισχυρό όπλο.

*           Αν ευχαριστείς το Θεό, ωφέλησες την ψυχή σου και απέκτησες μεγαλύτερο πλούτο, επειδή με την ευχαριστία προσέλκυσες την αγάπη του Θεού.
*           Αν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται με τη θλίψη. Αν έχεις αρετή γίνεσαι λαμπρότερος με τη θλίψη.

*           Ό Θεός δεν μας αφήνει σέ συνεχή θλίψη. Να περιμένεις από τη θλίψη άνεση.
Με την υπομονή στις θλίψεις νικιέται ό διάβολος.

Αν έχουμε μερικές ηθικές κηλίδες, τις αποβάλλουμε με τις θλίψεις και αυξάνονται οι αμοιβές.

*           Το να υπομένει κανείς με γενναιοψυχία τις διάφορες θλίψεις και να ευχαριστεί το Θεό, είναι πολύ ανώτερο από το να έχει πλούτο και να ελεεί.
*           Πολύς ό μισθός από τις κακοπάθειες και τις θλίψεις, όταν τις αντιμετωπίζουμε με υπομονή και δοξολογία.
*           Οι θλίψεις μας κάνουν ισχυρούς μας διεγείρουν συναισθήματα ευσέβειας, δημιουργούν συντριβή στην καρδιά, μας κάνουν να θυμόμαστε τον Θεό και να καταφεύγουμε σ' Αυτόν.
*           Ό Θεός μπορεί μέσα στις θλίψεις να μας δώσει άνεση. Μεγάλη συνηγορία στο Θεό ή θλίψη.
*           Εκείνοι πού υποφέρουν με υπομονή τις θλίψεις και ευχαριστούν το Θεό, όχι μόνον πολλά από τα αμαρτήματα τους σβήνουν, αλλά και αποκτούν παρρησία προς το Θεόν.
*           Μέγα κατόρθωμα να υποφέρει κανείς την θλίψη με ευχαριστία προς το Θεόν.

*           Οι θλίψεις προξενούν μεγάλη ωφέλεια, προξενούν λαμπρούς στεφάνους.

*           Γνωρίζει ό Θεός πότε πρέπει να σταματήσουν οι θλίψεις. Ό Θεός γνωρίζει καλύτερα από μας το συμφέρον μας και μας αγαπά περισσότερο από τούς γονείς μας.

*           Στις θλίψεις να καταφεύγουμε στον Θεό και θα μας ακούσει. Οι κακοπάθειες γίνονται αιτίες αμοιβών.

*           Ή θλίψη είναι μεγάλο αγαθό και προξενεί στην ψυχή μεγάλη ωφέλεια.

*           Ό Θεός μας παρηγορεί, όταν δοκιμάζουμε θλίψεις, αρκεί να τον επικαλούμαστε.

*           Μη λυπάσαι, όταν θλίβεσαι. Να σκέπτεσαι ότι με τις θλίψεις κερδίζεις στεφάνους.

*           Τη θλίψη την επιτρέπει ό Κύριος για την διόρθωση μας, την μετάνοια και την σωτηρία μας.
*           Στις θλίψεις, αν ευχαριστούμε τον Θεό, θα έχουμε μεγάλο μισθό και κέρδος. Ή ευχαριστία προς τον Θεό σέ καιρό των θλίψεων μας αγιάζει.
*           Οι θλίψεις εξαλείφουν τα αμαρτήματα μας και λογαριάζονται σαν κατορθώματα.
*           Το πιο μεγάλο είδος ευεργεσίας του Θεού προς εμάς είναι όταν μας στέλνει θλίψεις.
*           Γίνονται αφορμή οι θλίψεις μεγάλου πνευματικού κέρδους. Πρέπει να χαιρόμαστε για τις θλίψεις.
Τα ευεργετήματα των θλίψεων είναι πολλά και σωτήρια
*           Όπου θλίψη εκεί και παράκληση, παρηγοριά.
*           Ή θλίψη είναι ότι και ό χρυσός για τη φωτιά, αγιάζει και καθαρίζει την ψυχή.
*           Την οδό της θλίψης βάδισαν όλοι οι άγιοι, και άγιοι έγιναν διά μέσου των θλίψεων.

*           Να μη φοβάσαι για τις θλίψεις. Όπου θλίψη εκεί σωτηρία και μεγάλα κατορθώματα.

*           Όταν πέσεις σέ θλίψη, μη βιάζεσαι να απαλλαγείς, την στέλνει ό Θεός, για να σέ διδάξει.

*           Πρέπει να στηρίζουμε τις ελπίδες μας στον Θεό σέ ώρα θλίψεων.


*           Είναι αδύνατο να μην περάσουμε θλίψεις, γιατί θα κινδυνεύσει ή σωτηρία μας χωρίς θλίψεις.

*           Όταν βρίσκεσαι σέ θλίψεις, μην απελπίζεσαι, αλλά να υψώνεις το βλέμμα σου προς τον Θεό- τότε οι προσευχές είναι δυνατότερες, και ή αγάπη του Θεού είναι μεγαλύτερη προς σέ.

*           Έχεις μεγάλο υπερασπιστή και συνήγορο, την θλίψη. Ό Θεός ακούει την πονεμένη και λυπημένη ψυχή καλύτερα από αυτήν πού έχει άνεση και ευημερία και χαρά.

* Να ευχαριστούμε τον Θεό για τις θλίψεις και τις ανέσεις με δοξολογία προκειμένου να επιτύχουμε τα μελλοντικά αγαθά.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: