Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Τῇ αὐτῃ ἡμέρα ἑορτάζει ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀναστάσιος ὁ Ναυπλιώτης, ὁ μαρτυρήσας ἐν Ναυπλίῳ κατά τό 1655 ἔτος, εἰς λεπτά τμηθείς τελειοῦται.


Τῇ αὐτῃ ἡμέρα ἑορτάζει ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀναστάσιος ὁ Ναυπλιώτης, ὁ μαρτυρήσας ἐν Ναυπλίῳ κατά τό 1655 ἔτος, εἰς λεπτά τμηθείς τελειοῦται.

«Ἄκων ἐξισλαμισθείς ὁ μακάριος Ἀναστάσιος, συνελθῶν μετά γενναιότητος καί παρρησίας ὀμολόγησεν τόν Χριστόν. Διά τοῦτο διαμελίσθει μέ σπαθιά καί ξύλα καί πέτρες καί μαχαίρια, ἔως ὅταν τόν κατέκοψαν εἰς λεπτά κομμάτια κατά τό 1655 ἔτος, Φεβρουαρίου Α´». 

«Νεομάρτυρες», Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος,
Ἐκδόσεις Ἑρμηνεία - Ἅγιον Ὄρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: