Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

200 χρόνια από την Διακήρυξη της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας στην Επίδαυρο τον Ιανουάριο του 1822.


200 χρόνια από την Διακήρυξη της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας στην Επίδαυρο τον Ιανουάριο του 1822.
Ανατριχίλα. 

“ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό την φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά των νομίμων Παραστατών του, εις Εθνικήν, συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, «Την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και Ανεξαρτησίαν»

Δεν υπάρχουν σχόλια: