Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Απόσπασμα από την oμιλία του μακαριστού Γέροντα Ειρηναίου Γαλανάκη, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου 2003).


«[…] Λοιπόν, αὐτό ἦταν ἔργο τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σύζευξη κοσμικῆς σοφίας καί χριστιανικῆς πίστης. Εἰρήνευσαν τά πράγματα καί διαμορφώθηκε ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἑλληνοχριστιανικός πολιτισμός. Δέν ξέρω γιατί σήμερα δέν θέλουν νά τό λένε αὐτό οἱ ἄνθρωποι. Ἕλληνες λόγιοι, διανοούμενοι, τό ἀποφεύγουν. Καί ὅμως εἶναι μία πραγματικότητα πού δέν μποροῦμε νά τήν παραγνωρίζουμε, νά τήν ἀποφεύγουμε. Ἄλλωστε, ὅ,τι ἔχουμε σήμερα ὡς πολιτισμό στή ζωή μας, αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄν ἀφαιρέσουμε τήν ἑορτή πού ἔχουμε σήμερα, τίς ἑορτές, τίς Κυριακές, τό Πάσχα, τά Χριστούγεννα, τόν Γάμο, τή Βάπτιση κ.ἄ. θά μᾶς μείνουν μόνο τά αὐτοκίνητα καί τά ψυγεῖα. Ὁ πραγματικός πολιτισμός εἶναι αὐτό πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Τό μήνυμα καί τό ἐρώτημα τῶν Τριῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι, τί θά κάνουμε ἐμεῖς σήμερα. Ὁ κόσμος εἶναι σέ κρίση. Ὁ πολιτισμός σέ κρίση, ἡ οἰκονομία, ἡ οἰκογένεια, ἡ παιδεία, ὅλα σέ κρίση. Οἱ ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν τήν κρίση μόνο μέ τά χρήματα. Δέν λύνονται ἔτσι αὐτά τά προβλήματα. Οἱ ἀληθινοί πολιτισμοί κρίνονται μέ ἀξίες ἠθικές καί πνευματικές.»
 Απόσπασμα από την oμιλία του μακαριστού Γέροντα Ειρηναίου Γαλανάκη, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου 2003).

Μεταμορφώνοντας_τον_κόσμο, Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, Λόγοι και Διάλογοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: