Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Dec. 2 we commemorate St. Porphyrios of Kavsokalyvia
"Through love for our brother we will succeed in loving God. Divine grace comes through the brother. When you find Christ, you have everything, you want nothing else. Where there is the love of Christ, loneliness disappears, you are peaceful, happy, full, no melancholy, no sickness, no anxiety, you live in the stars, in infinity, in heaven with angels, with saints, on earth with men, with plants, with animals, with everyone, with everything. When Christ comes to the heart, life changes, passions disappear. Christ is everything."

Δεν υπάρχουν σχόλια: