Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

ΨΑΛΜΌΣ 26.14 Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ ἡ διαθήκη αὐτῷ δηλώσει αὐτοῖς.


14 Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ ἡ διαθήκη αὐτῷ δηλώσει αὐτοῖς.

Κραταίωμα σημαίνει δύναμις, ἐνδυνάμωση· ἡ ἐνδυνάμωση γιὰ τοὺς
φοβούμενους τὸν Κύριο, εἶναι ἡ ἴδια ἡ παρουσία του. Ὁ Κύριος ἀποτελεῖ τὸ κραταίωμά τους. τὸ κράτος τους, τὴ δύναμή τους. Καὶ βέβαια
αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ ὑπάρχει ἡ παρουσία αὐτῆς τῆς διαθήκης γιὰ τὴν ὁποία μιλήσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: