Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Ἀναφέρει ὁ π. Σεραφείμ Παπακώστας:Ἀναφέρει ὁ π. Σεραφείμ Παπακώστας: «Τό
θαῦμα στήν Κανά εἶναι τό πρῶτο καί καλύτερο δεῖγμα τοῦ χαρακτῆρα, μέ τόν ὁποῖο φανερώνεται στον κόσμο ὁ Νομοθέτης. Δέν εἶναι πλέον ὁ ἀπρόσιτος τοῦ ὄρους Σινᾶ νομοθέτης, τοῦ ὁποίου τότε ἡ κατάβασι συνοδευόταν μέ βροντές καί ἀστραπές καί σύννεφα μέ ὁμίχλη καί φωτιά καί καπνό καί “φωνήν σάλπιγγος ἠχούσης μέγα". Ἀλλά εἶναι ὁ γλυκύς τῆς Καινῆς Διαθήκης
Νομοθέτης, ὁ μοναδικός τοῦ ἀνθρώπου Διδάσκαλος καί Σωτήρας, πού ἔρχεται μέχρι τήν οἰκογένεια καί θαυματουργεῖ σέ αὐτήν, σάν Φίλος ἀνεκτίμητος, ὁ ὁποῖος μετέχει τόσο στήν ἀθώα χαρά τῆς οἰκογενείας, ὅσο καί
στίς ἀναπόφευκτες θλίψεις της».

Δεν υπάρχουν σχόλια: