Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024

30 Januar - Heilige Drei Hierarchen: Heiliger Basilios der Große, Heiliger Gregor der Theologe und Heiliger Johannes Chrysostomos30 януари - Свети Трима Йерарси

30 Ιανουαρίου - Των Τριών Ιεραρχών - Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου

30 Januar - Heilige Drei Hierarchen: Heiliger Basilios der Große, Heiliger Gregor der Theologe und Heiliger Johannes Chrysostomos

30 януари - Свети Трима Йерарси - Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст 

Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

Die drei größten Gestirne der dreisonnigen Gottheit, die den Erd- kreis mit den Strahlen ihrer göttlichen Lehren erfüllten, die honigfließenden Ströme der Weisheit, die die ganze Schöpfung mit den Wogen ihrer Gotteserkenntnis überströmten, Basilius den Großen, Gregor den Theologen und den ruhmreichen Johannes mit der Zunge aus Gold, lasset uns gemeinsam mit Hymnen sie ehren. Allzeit bitten sie für uns bei dem dreifaltigen Gott.

Трите най-велики светила на трислънчевото Божество, огрели вселената с лъчите на божестветните догмати, медоточните реки на мъдростта, напоили цялото творение с водите на богопознанието, Василий Велики и Богослова Григорий заедно със славния Йоан със златоречивия език - нека всички любители на техните слова да се съберем и с песни да ги почетем, защото те винаги се молят за нас на Светата Троица.

Δεν υπάρχουν σχόλια: