Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Μέτρα βελτίωσης τοῦ Δημογραφικοῦ μας προβλήματος.Μέτρα βελτίωσης τοῦ Δημογραφικοῦ μας προβλήματος

1400 ἦταν τά τέταρτα παιδιά πού γεννήθηκαν την χρονιά πού πέρασε (2023). Καί οἱ κυβερνῶντες ἀνακοίνωσαν βοηθήματα οἰκονομικά λόγῳ του ἐντόνου δημογραφικοῦ προβλήματος. Νά δώσουν κίνητρα κατά της ὑπογεννητικότητας. Ψίχουλα πάλι πού δέν θά ἀλλάξουν σε τίποτα το δημογραφικό.
Θέλετε κίνητρα ἀγαπητοί έθνοπατέρες; 
Ἀκοῦστε την πρότασή ἑνός ἡλικιωμένου πολύτεκνου, πατέρα 6 παιδιῶν (ὅλα γιατροί ) καί 11 ἐγγονῶν.
Τα τέταρτα παιδιά μιᾶς πολύτεκνης οἰκογένειας:
1) Νὰ διορίζονται σε τράπεζες καί δημόσιο κατά προτεραιότητα.
2) Νά εἰσάγονται στά πανεπιστήμια κατά προτεραιότητα με μόνο κριτήριο νά ἐξασφαλίσουν την βάση στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις.
3) Νά μεταγράφονται ἀπό το ἐξωτερικό σε ἑλληνικά πανεπιστήμια μετά ἀπό ἐπιτυχή περαίωση του πρώτου τουλάχιστον ἔτους.
4) Τα ἄρρενα νά ὑπηρετήσουν μειωμένη στρατιωτική θητεία (μόνο βασική ἐκπαίδευση)
Ἄς προστεθεῖ σε αὐτά καί ἡ ἐπαναφορά ὁριζόντια του μισθοῦ-συντάξης πολυτέκνου μητέρας χωρίς μικρόψυχα πλαφόν εἰσοδημάτων. Ἐκτός καί ἄν πιστεύετε ἀληθινά, ὅτι μπορεῖ μιά μάννα τεσσάρων ἤ περισσότερων παιδιῶν νά ἐργάζεται συγχρόνως.

Τα μέτρα αὐτά δέν εἶναι καινούργια. Εἶναι παλιά ,δοκιμασμένα, τότε πού δέν εἴχαμε τόσο ἔντονο δημογραφικό πρόβλημα ,τα πρόλαβα καί γω πρίν 40-50 χρόνια καί εἶδα σιγά -σιγά νά περικόπτονται ἐν ὀνόματι του μοντέρνου δικαιοματισμοῦ καί ἀρχή της ἰσότητος.
Ὅμως το Συμβούλιο της Ἐπικρατείας σε ὁλομέλεια του ἔχει γνωμοδοτήσει ὅτι ἡ ἀρχή της ἰσότητας ὑποχωρεῖ μπροστά στήν συνταγματική ἐπιταγή (πρός την ἐκτελεστική καί νομοθετική ἐξουσία) νά φροντίσει γιά τούς πολύτεκνους, λόγῳ του ἐντόνου δημογραφικοῦ προβλήματος.
Καί μήν μου πεῖτε ὅτι 1400 παιδιά θά δημιουργήσουν πρόβλημα στά πανεπιστήμια ἤ στό ΑΣΕΠ.
Ἀκόμα κι ἄν οἱ 32000 οἰκογένειες πού γέννησαν τρίτο παιδί την χρονιά πού μας πέρασε άποφασίσουν παρακινούμενοι ἀπό τα μέτρα αὐτά νά κάνουν τέταρτο παιδί, ἡ ἐπαναφορά τῶν προνομίων πού προανέφερα δέν δημιουργεῖ πρόβλημα. Τουλάχιστον κανένα πρόβλημα μεγαλύτερο του δημογραφικοῦ μας. 
Ἀγαπητοί Έθνοπατέρες, κυβερνῶντες καί άντιπολιτευόμενοι , τολμῆστε νά φανεῖτε συνεπεῖς στήν συνταγματική ἐπιταγή γιά ὑποστήριξη των πολυτέκνων καί μήν τους πετᾶτε ξεροκόμματα σάν γραφικούς, ἀφελεῖς ἤ περιθωριακούς. Τρία διδακτορικά καί μία πανεπιστημιακή καθηγεσία στά παιδιά μου ( τα δυό τους ἤδη πολύτεκνα) δέν σας το ἐπιτρέπει.
Στέφανος Δημόπουλος, Χειρουργός Όφθαλμίατρος
Διδάκτωρ Όφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Κολωνίας, 
π. Διευθυντής Όφθαλμολογικῆς κλινικῆς νοσοκομείου Ὑγεία,
 π. Πρόεδρος πανελλήνιας Όφθαλμολογικῆς Ἑταιρείας.
π. Πρόεδρος Ἑταιρείας Ἀμφιβληστροειδοῦς καί Ὑαλώδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: