Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Παράλληλο: «Ἐμοί ἐποιήσατε», ὅσα κάνατε στούς ἀδελφούς σας.


«Καί εἶπε Μωϋσῆς· ἐν τῷ διδόναι Κύριον
ὑμῖν ἑσπέρας κρέα φαγεῖν καί ἄρτους τό πρωΐ εἰς
πλησμονήν διά τό εἰσακοῦσαι Κύριον τόν γογγυσμόν ὑμῶν, ὅν ὑμεῖς διαγογγύζετε καθ᾿ ἡμῶν· ἡμεῖς
δέ τί ἐσμεν; οὐ γάρ καθ᾽ ἡμῶν ἐστιν ὁ γογγυσμός ὑμῶν· ἀλλ᾿ ἤ κατά τοῦ Θεοῦ»(Ἐξ 16, 8).
Παράλληλο: «Ἐμοί ἐποιήσατε», ὅσα κάνατε στούς
ἀδελφούς σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: