Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Σκόρπιες ἀλήθειες:


Σκόρπιες ἀλήθειες: Φύλαγε τά ροῦχα σου
γιά νά ἔχης τά μίση.
«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ» καί ἐμεῖς κάνουμε ἀντίσκηνο τῷ διαβόλῳ.
Ἄλλοι ρεύονται καί ἄλλοι προπορεύονται.
Βρῶσι τοῦ διαβόλου εἶναι ἡ διάβρωσί μας.
«Ἐκολλήθη ἑνί τῶν πολιτῶν». Ἀντιπαράλληλο
τό: «Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω Σου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: