Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

Ὁ Γ. Σουρῆς στιγματίζει: Ὁ Γ. Σουρῆς στιγματίζει: «Τά πάντα πρός

ἐπίδειξιν καί “πρός τό θεαθῆναι..."

καί ξέρω, φίλε μου, πολλούς πού δίνουν τόν παρά

μόνο καί μόνο γιά νά δοῦν γραμμένο τ᾿ ὄνομά

Σέ βεβαιῶ, εὐεργετούν μονάχα γιά ρεκλάμα,

καί εἶναι μικροπονηριᾶς κι εὐεργεσίας κράμα»

Δεν υπάρχουν σχόλια: