Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

Αναφέρει ή Lili Foldes:Αναφέρει ή Lili Foldes: «Πρίν ἀπό πολλά
χρόνια, στο Μόναχο, ὁ μακαρίτης Karl Heinz Böhm
εἶχε μπεῖ στό τρίτο μέρος τῆς 2ης Συμφωνίας τοῦ
Brahms, ὅταν ξαφνικά σβήσανε τά φῶτα. Μετά ἀπό
λίγες στιγμές, ἀκούστηκε ἕνας ἀπό τούς μουσικούς:
"Πᾶμε, δέν πειράζει". Διακρίνοντας ἀμυδρά τις κινήσεις τοῦ μαέστρου της, ἡ ὀρχήστρα ἔπαιξε άψογα, μέχρι τό τέλος, τή μεγαλόπρεπη συμφωνία. Ἡ ἀγάπη τῶν Βιεννέζων τῆς Φιλαρμονικῆς γιά τή μουσική
θά τούς βοήθησε, σίγουρα, νά διαπεράσουν κι αὐτό
ἀκόμη τό σκοτάδι...» 
Κι ἐμεῖς, μέσα στό σκοτάδι τοῦ κόσμου, πρέπει να
συνεχίζουμε τήν ἐκτέλεσι τῆς Συμφωνίας τοῦ Θεοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: