Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΝ ΤΟΝ ΚΛΑΙΡΚΙΟΝ


ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 1844


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΝ ΤΟΝ ΚΛΑΙΡΚΙΟΝ

Περί των μετά το σχίσμα Αγίων της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και των γενομένων εν αυτή θαυμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Size: 6676 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια: