Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ.- Θαυμαστές εξ ουρανού ενισχύσεις 9

Θαυμαστές εξ ουρανού ενισχύσειςΉ κυρία Κ.Μ. πριν τρία έτη, καί ενώ ή γερόντισσα είχε φύγει από τη ζωή για τήν όντως ζωή, τήν είδε να είναι με ένα μικρό μωρό καί να τις εξηγεί: Τούτο το παιδί θα το ονομάσουμε Ζωή.Ή ίδια, όπως εκθέτει, δεν γνώριζε τίποτα για τήν εγκυμοσύνη τής νύφης της, μετά όμως το πέρασμα τοΰ χρόνου καί τη γέννηση τής μικρής εγγονής της, βρέθηκε ενώπιο της ή επαλήθευση τοΰ παραπάνω ονείρου, αφού ή μικρή ονομάστηκε Ζωή, όπως ή γερόντισσα είχε αναγγείλει.Μετά τήν μακαρία κοίμησή της παρουσιάστηκε σέ ενύπνιο σέ κάποιο πνευματικό παιδί της καί είπε: μην δειλιάζετε σέ τίποτε, γιατί ότι καί να συμβεί τά πάντα τά επιτρέπει ό "Άγιος Θεός.
Εσείς να προσεύχεσθε συνεχώς καί να λέτε αυτό πού ψάλλομε στη Αρτοκλασία, καί τότε πολλή γλυκά έψαλλε το: «πλούσιοι πτώχευσαν καί πείνασαν, οι δέ ζητούντες τον Κύριον, ουκ έλαττωθήσονται παντός άγαθον».
*      * *Επίσης αξίζει να μνημονεύσουμε τήν εξής μαρτυρία: πριν συμπληρωθούν οι σαράντα ημέρες για το μνημόσυνό τους, ή υποτακτική τής γερόντισσας, αδελφή Μακαρία, παρουσιάστηκε καί ανάφερε: Ή σωτηρία τής ψυχής θέλει αγώνα αδιάλειπτο, για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, δηλαδή τήν Βασιλεία τών ουρανών.
Σέ εμφάνιση, μετά το μαρτυρικό τέλος σέ πνευματικό της παιδί, πού τήν ρώτησε πώς άντεξαν όλα αυτά, απάντησε' «πώς ήταν τόση έντονη ή χάρις τοΰ Θεού, πού δεν κατάλαβαν τίποτε...», λόγια τής Μακαρίας.
*      * *


Άπολυτίκιον Όσιομαρτύρων Ήχος γ'. Τήν ώραιότητα...

Δοχεία ώφθητε τοΰ θείου Πνεύματος, θεία αγάλματα, άνθη τής χάριτος, τών μοναχών τήν βιοτήν, τιμήσασαι θεαρέστως' όθεν καί ό Κύριος, εν Σιών προσεδέξατο’ καί ζωήν αιώνιον, εις υμάς έχαρήσατο’ Μακρίνα συν πιστή Μακαρία, χαίρετε συν Μάρτυσι Κυρίου. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΜ. ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: