Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

ΠΩΣ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΑΝ ΤΗΝ ΔΥΣΗ. ΠΕΡΙ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ . ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
ΠΩΣ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΑΝ ΤΗΝ ΔΥΣΗ.
ΠΕΡΙ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ


Αι σχέσεις με τούς Ρώσους απασχολούν το τελευταίο διάστημα την ελληνική κοινωνία, καθώς πραγματοποιήθηκαν πλήθος συ-ναντήσεων είτε μεταξύ κυβερνητικών φορέων είτε μεταξύ εκκλησιαστικών ανδρών των δύο χωρών. Ό κ. Μ.Β. είχε την καλοσύνη, σχετικώς προς το ζήτημα αυτό, να αποστείλει εις τον «Ο.Τ.» το παρακάτω Ρωσικό κείμενο Διακήρυξης Πίστεως», όπως θα μπορούσε να χαρακτηρισθή, το όποιον είναι μετάφρασης από το Ρωσικό πρωτότυπο και άγνωστο εις τον πολύν κόσμο. Κατά την ανάγνωση, αποκομίζει κανείς την εντύπωση ότι οι Ρώσοι έχουν αφομοιώσει εις μεγάλο βαθμό την Βυζαντινή τακτική. Δι’ αυτό συναντά ό αναγνώστης όμοιας αρχάς π.χ. ότι ή «αυτοκρατορία» διεξάγει μόνον αμυντικούς πολέμους, ότι αιτία αυτών είναι συνήθως ή πίεσης εις τά άκρα-σύνορα αυτής, ότι επιχειρείται πάντοτε αρχικά ή αποφυγή ενός πολέμου μέσω της διπλωματικής οδού, ότι ή τελική ευθύνη προκλήσεως βαραίνει τούς  εχθρούς κ.ά. 


Το κείμενο δίδει επίσης έμφαση εις το γεγονός ότι διά  την Ορθοδοξία δεν ύφίσταται ό «Δίκαιος Πόλεμος», υπό την έννοια τής εκ τών προτέρων συνολικής αφέσεως διά τά διαπραττόμενα  εγκλήματα, όπως επίσης και εις το  γεγονός, ότι οι Ρώσοι πολεμούν διά τον Χριστό, διά την υπεράσπιση | τής πίστεως, καί όχι διά κοσμικός εξουσίας. Διά τούς Έλληνας εις Ελλάδα καί Κύπρο, το κείμενο  υποστηρίξει ότι θα υπήρχε πλήρης : άρνηση να πολεμήσουμε εναντίον τών Ρώσων, ενώ μάς υπενθυμίζει τον ύπουλο ρόλο, τον όποιον διαδραματίζουν αι αγγλικές κοινωνικοί αντιλήψεις, διά τας οποίας, συμπληρώνομαι εμείς, κυβερνήτες όπως ό Καποδίστριας πλήρωσαν με την ζωή τών. Το κείμενο καταγγέλλει και προειδοποιεί ότι εις περίπτωσιν Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου αίτιοι θα είναι καί πάλιν οι Δυτικοί. Ωστόσο, δύο σημεία τού κειμένου χωρούν πολλή συζήτησιν. Πρώτον, ή φρασεολογία «ολική καταστροφή» εις περίπτωσιν προκλήσεως τής Ρωσίας, φέρνει εις τον νουν αρνητικούς συνειρμούς περί τού «ολοκληρωτικού πολέμου» τού περασμένου αιώνος. Δεύτερον, ή φράσης «ή γή πού Εκείνος (ό’Ι. Χριστός) μάς έδωσε ώς Τρίτη Ρώμη», αποπνέει μίαν τάσιν Ορθοδόξου επικυριαρχίας με παλαιοδιαθηκικόν ένδυμα.


«Ένα εκπληκτικό άρθρο στο WWW.RUSSIA-INSIDER.COM μέσα από το 
όποιο φαίνεται ξεκάθαρα ή χαοτική νοοτροπία τής Δύσης και τής Ρωσίας. Σας το παρουσιάζω στην μετάφραση μου, χωρίς κανένα επιπλέον σχόλιο. Σάς παροτρύνω να το μελετήσετε προσεκτικά, υπενθυμίζοντας πώς οι επισημάνεις είναι προσωπικές μου καί όχι τοΰ αρθρογράφου.
«Ή Αμερική έχει πλήρη επίγνωση ότι ό τρόπος για να προκαλέσει την Ρωσία σε μια σύγκρουση είναι να ασκήσει πίεση στα σύνορα της Ρωσίας. Με τον καιρό, ή Ρωσία Θα αναγκαστεί να υπερασπιστεί το δικαίωμά της να υπάρχει, καί όταν συμβεί αυτό, οι δυτικές δυνάμεις δεν θα ξέρουν τί τούς χτύπησε.Οι Αμερικανοί πολιτικοί ιδιαίτερα καί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί γενικότερα, είναι από τούς πιο αδαείς ανόητους, όταν το θέμα αφορά σέ οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τά σύνορά τους. "Όταν πρόκειται για τη Ρωσία, είναι ένα αίνιγμα τυλιγμένο σέ ένα μυστήριο ... αλλά [αυτό ισχύει] μόνο καί μόνο επειδή, αγαπητοί αναγνώστες, κανείς δέ μπήκε ποτέ στο κόπο να προσπαθήσει να κατανοήσει τού(Ρώσους καί τη Ρωσική άποψη για τον κόσμο.Ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός για τη Ρωσία είναι ότι είναι μία μοναδική πολιτισμική αυτοκρατορία δομημένη πάνω στην άμυνα καί όχι στην επίθεση. Αυτό σημαίνει ότι ιστορικά, ή Ρωσία δεν ξεκινά πολέμους, ή σειρά πολέμων (αν καί μπορεί να χτυπήσει πρώτη σέ μία αντιπαράθεση πού σημαδεύτηκε από μία σειρά πολέμων). Στη Ρωσική ιστορία, οι Ρώσοι ηγέτες, μετά το βάπτισμα τής Ρωσίας στην Ορθοδοξία, έχουν προσπαθήσει σκληρά, για να αποφευχθεί ό πόλεμος με τούς γείτονες μας, αν καί σχεδόν κάθε φορά αυτό έχει αποτύχει. Παράλληλα, όσο κι αν δεν μάς αρέσει ό πόλεμος -στην Ορθοδοξία το να σκοτώνεις στη μάχη εξακολουθεί να είναι μία αμαρτία, καθώς εμείς δεν έχουμε τήν αίρεση του Δίκαιου Πολέμου- είμαστε πάρα  πολύ καλοί στο να σκοτώνουμε καί  να καταστρέφουμε. Είναι παράδοξο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.Αυτό ήταν τόσο έντονο που το καλοκαίρι του 1914, όταν ό πόλεμος ήταν αναμενόμενος, πού ό Τσάρος Νικόλαος Β' πάγωσε τήν κινητοποίηση σέ μία προσπάθεια να ενώσει την κατάσταση καί προσπαθώντας να μάς κάνει να μιλήσουμε με τούς Αυστριακούς καί τούς Γερμανούς για μία ακόμη φορά, σέ αυτό πού επρόκειτο να γίνει ή μεγάλη τραγωδία τών αρχών τού 20ού αιώναΤά προβλήματα με τούς συγχρόνους, στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν από τούς προγόνους τους, Δυτικούς πολιτικάντηδες, είναι ότι αυτοί οι τύποι είναι απόλυτα ανόητοι, χωρίς κατανόηση τής Ρωσικής ψυχής καί είναι σίγουρο ότι αυτοί θα είναι ή αιτία τού Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε εκούσια ή ακούσια. Προβάλλουν τη δική τους ψυχή πάνω στους Ρώσους.
Αυτό σημαίνει ότι προβάλλουν μία τυπική ενίσχυση αρνητικής νοοτροπίας. Ή Ευρώπη καί οι ΗΠΑ είναι κοινωνίες, πού βασίζονται στη συνεχή επιθετικότητα έναντι τών γειτόνων. Τέτοια επιθετικότητα, αποτρέπεται με τη δημιουργία μιας αξιόπιστης μεγάλης αντίθετης δύναμης συμμάχων καί ομάδων, προκαλεί το φόβο τής ήττας καί τής αποκλιμάκωσης ... το τυπικό Ευρωπαϊκό σας αντίβαρο στη προσέγγιση δυνάμεων.
Ή Ρωσία είναι μία αμυντική αυτοκρατορία, δηλαδή, οι περισσότεροι πόλεμοι ή ή σειρά των πολέμων, δεν ξεκίνησε από τούς Ρώσους, αλλά από επίθεση τών εχθρών ή με τη συγκέντρωση τους στα σύνορα τής Ρωσίας. 
Μετά από 800 χρόνια σχεδόν ασταμάτητη επιθετικότητα από τούς Ευρωπαίους, ή Ρωσία δεν ανέχεται κανένα εχθρό να συγκεντρώνεται στα σύνορα της, κάτι πού φαίνεται ώς προετοιμασία για εισβολή ή για δημιουργία περιοχών μεγάλης κλίμακας βάσεων, όπως θα ήταν μία Αμερικανικό-νεοσυντηρητικό-κρατούμενη Ουκρανία. Αυτό συνδέεται επίσης με τη Ρωσική προσέγγιση τής μή εγκατάλειψης τών Ρώσων (εθνικών ή πολιτισμικών) καί συμμάχων, σέ αντίθεση με τήν Άγγλο-κοινωνική αντίληψη όπου το πίσω-μαχαίρωμα τών συμμάχων, όταν υπάρχει η ευκαιρία για κέρδος, είναι μία πολύτιμη δεξιότητα.
Ώς έκ τούτου, αυτή είναι μία ελικοειδής προσέγγιση. Κάθε κλιμάκωση από τούς ξένους θα οδηγήσει σέ άμεση κλιμάκωση από τη Ρωσία καί όχι σέ αποκλιμάκωση. Ή ισορροπία δυνάμεων δεν λειτουργεί, όταν ή Ρωσία αισθάνεται τήν επιβίωσή της να απειλείται. Φτάνει πια με τήν κλιμάκωση τού εχθρού, πού έχει τήν ελπίδα ότι θα αναγκάσει τη Ρωσία να υποχωρήσει. Θα δημιουργήσει ένα ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα πυροδοτώντας ένα πρώτο χτύπημα καί ένα συνολικό πόλεμο, καθώς ή Ρωσία θα αισθάνεται τη ζωή και τήν ύπαρξή της να απειλείται από τον εχθρό.


Δεν υπάρχει τίποτα πιο απειλητικό από το να βάζουμε τη Ρωσική κοινωνία σέ μία νοοτροπία πολιορκίας, πού κάνει τήν ατομική χαοτική Ρωσική φύση να κρυσταλλώσει σέ μία κατεύθυνση: τήν ολική καταστροφή της απειλής καί τών κρατών τού την παράγουν.


Ό στρατός τής Ρωσίας μπορεί να είναι μονό 1 εκατομμύριο, αλλά το έτοιμο απόθεμα είναι πάνω από 20 εκατομμύρια, με δυνατότητα παρακολούθησης της συνολικής κινητοποίησης πάνω από 40 εκατομμύρια ακόμη, καί ίσως περισσότερο αν κάποιος αρχίζει να μετρά τις μάχιμες γυναίκες κάτι πού θα έπρεπε να το κάνει.


Τήν τελευταία φορά τά εργοστάσια λειτούργησαν από παιδιά, ηλικιωμένους καί γυναίκες. Τώρα, με το μαζικό αυτοματισμό, ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι τής κοινωνίας έχει απελευθερωθεί, για να πολεμήσει. Καθώς ό Ρωσικός πολιτισμός δεν είναι μόνο ή γη άλλα καί μια πολιτιστική ιδέα/φιλοσοφία, αυτό δημιουργεί μία απόλυτη φανατική πίστη. Αυτή είναι μία πίστη σέ μία κουλτούρα, πού επιτρέπει την προσωρινή παράδοση τής γης για κάποιο χρόνο με τήν πεποίθηση ότι αυτή θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, σέ συνδυασμό με τον ασταμάτητο πόλεμο τών  οπαδών, για να αλέσουν τον εισβολέα καί να τον αποδεκατίσουν βαθιά στο Ρωσικό εσωτερικό, πριν εισβάλουν στις πάλεις του καί τις κάψουν  συθέμελα για εκδίκηση.


Ή Ευρώπη πρέπει να βρει κάποιους Γερμανούς ή Ρουμάνους βετεράνους καί να τούς ρωτήσει πόσο διασκεδαστικό ήταν. Ό MAMAL KURGAN  . ό υψηλότερος λόφος στο VOLGOGRAD 1,5 1 χιλιόμετρα τετραγωνικά περιοχή είχε 35.000 αναγνωρίσιμα πτώματα σέ αυτόν, τά  μισά από αυτά Γερμανοί, μετά από 4 μήνες μαχών. Αυτό είναι περισσότερο από ό, τι καί οι δύο πλευρές έχασαν στις παραλίες τής Νορμανδίας. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί κατά μέσο όρο έκαναν 1 στρατιώτη κάθε 30 δευτερόλεπτα. Υπολογίστε 3-4 φορές, άλλους τόσους τραυματίες.
Οι τωρινοί στρατοί υπηρεσίας τού ΝΑΤΟ θα εξολοθρεύονταν σε 3-4 μήνες. Αυτό θα ισοδυναμούσε με σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο νε-κρούς καί τραυματίες.


Το ΝΑΤΟ θα κατέρρεε.

 Οι Έλληνες θα αρνούνταν να πολεμήσουν.


Για τούς Σέρβους θα ήταν ένας πόλεμος στη μέση όλων αυτών. 


Οι Κύπριοι θα αρνούνταν να πολεμήσουν.


Ή Τουρκία θα ήταν πιθανόν επίσης να αρνηθεί να πεθάνει σέ ένα πόλεμο, στον όποιο μόνο θα μπορούσε να χάσει. Ή Βουλγαρία θα έκανε προφανώς μία επανάσταση. Ή Ρουμανία καί ή Ιταλία καί ή Ισπανία καί ή Πορτογαλία δεν θα είχαν υποστεί μεγάλες βαριές απώλειες, πριν να ανατραπούν οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις τους. Ή Γαλλία περισσότερο από πιθανό επίσης. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν πλήρως το στρατό τους, δεδομένου ότι θα έπρεπε να απελευθερώσουν τήν κυριαρχία τους σέ όλους τούς άλλους τομείς, οι όποιοι με τη σειρά τους θα ανατρέπονταν.


“Όσο για ένα δεύτερο μέτωπο, δηλαδή, αν ή Αμερική ήταν να εισβάλει στην Ρωσική Άπω Ανατολή, καθώς, εκτός από τήν αρπαγή τών SAKHALIN καί VLADIVASTOK καί KHABAROVSK το σύνολο τών όποιων θα κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες πτώματα, μία δύναμή εισβολής τών ΗΠΑ θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία πορεία 3000 χιλιομέτρων, ή περίπου 1.800 χιλιόμετρα ώς τον κοντινότερο από τά μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου καί θα αναγκαστεί να καλύψει μία έκταση γης μεγαλύτερη από ότι οι ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, σέ έρημο έδαφος, με τούς Ρώσους αντάρτες καί το πολύ κρύο χειμώνα τής Σιβηρίας (διάρκειας 8 μηνών) συμπληρώνοντας τούς καταλόγους πτωμάτων σέ καθημερινή βάση. Με άλλα λόγια, εκτός από μία προσωρινή αρπαγή γης, τίποτα άξιο φόβου.


Επίσης, αν τά πράγματα χειροτέρευαν ή Κίνα θα επενέβαινε γνωρίζοντας ότι είναι ό επόμενος στη λίστα για χτύπημα, καί έτσι ή Σιβηρία θα ήταν αρκετά ασφαλής από τις Αμερικανικές δυνάμεις.


Ή πραγματικότητα, Αμερικανοί, Γερμανοί, καί ανόητοι Πολωνοί, είναι, ότι οι Ρώσοι θα πολεμήσουν καί 152 εκατομμύρια άνθρωποι θα παλέψουν μέχρι τέλους, όχι διότι ό ΠΟΥΤΙΝ βρίσκεται στην εξουσία, η επειδή φοβόμαστε τον εχθρό, άλλα γιατί η αγάπη τής Ρωσίας, ή ’ίδια ή ιδέα της Ρωσίας, θα προβάλλει φανατισμένη, καλά εκπαιδευμένη καί οπλισμένη με προηγμένα όπλα, αντίσταση. Οι Ρώσοι θα πολεμήσουμε ανεξάρτητα από το ποιος κάθεται στο θρόνο, γιατί δεν αγωνιζόμαστε για τον ηγέτη, άλλα για τον Χριστό καί για τη Ρωσία, τη γη πού Εκείνος μάς έδωσε ώς Τρίτη Ρώμη. Εσείς για τί ακριβώς θα πολεμήσετε;».

Μ.Β.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: