Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

(Θεέ μου, φύλαγέ με από τους φίλους, γιατί τους εχθρούς μου τους ξέρω ) επαέ το γράφει παιδί μου , στο ανώφλι της πόρτας!!! Μου είπε και μου έδειξε τήν επιγραφή πάνω από τήν πόρτα η γιαγιά Αργυρώ.. Πόσο δίκιο έχεις της είπα.....!!(Θεέ μου, φύλαγέ με από τους φίλους, γιατί τους εχθρούς μου τους ξέρω ) επαέ το γράφει παιδί μου , στο ανώφλι της πόρτας!!! Μου είπε και μου έδειξε τήν επιγραφή πάνω από τήν πόρτα η γιαγιά Αργυρώ.. Πόσο δίκιο έχεις της είπα.....!!


https://www.facebook.com/p.melchisedek

Δεν υπάρχουν σχόλια: