Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

"The Mega Dukas Alexis Apocaukos (Greek: Ἀλέξιος Ἀπόκαυκος) (died 1345)
"The Mega Dukas Alexis Apocaukos (Greek: λέξιος πόκαυκος) (died 1345) was a statesman and military officer of high rank Byzantine (Grand Almirant, Prime Minister) during the reigns of the emperors Andronicus III Palaiologos and John V Palaiologos. Although he owed his ascent to the sponsorship of John VI Cantacuzeno, became, along with the patriarch John XIV Kalekas, one of the faction leaders who supported the Emperor John V in the civil war of 1341-1347 against his former benefactor. The illustration shows the Megas Dukas, assisted by the Megas Dukas Flamoularios or standard bearer, a guard of Tzakones and a Jewish merchant.Illustration Igor Dzis and Peter Dennis Osprey book for Raffaele D'Amato "Byzantine Naval Forces 1261-1461: The Roman Empire's last marines" (2016). " Thanks for the text by Kol GdcΔεν υπάρχουν σχόλια: