Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ – WORLD SAINTS. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016


1.Αὐτονόμου, ἱερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου ἐν ᾿Ιταλίᾳ (313).
2.Κορνούτου, ἱερομάρτυρος (Κορονάτου), ᾿Επισκόπου ᾿Ικονίου (3ος αἰών).
3.Θεοδώρου ᾿Αλεξανδρείας, ἱερομάρτυρος.
4.᾿Ιουλιανοῦ τοῦ ἐν Γαλατίᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τεσσαράκοντα μαρτύρων (4ος αἰών).
5.Μακεδονίου, Θεοδούλου, Τατιανοῦ καὶ Θεοδούλου, μαρτύρων τῶν ἐν Φρυγίᾳ (4ος αἰών) (Ε) (ΡΔ).
6.᾿Ωκεανοῦ, μάρτυρος.
7.᾿Ανδρονίκου, μοναχοῦ τοῦ ἐν ᾿Ατρόᾳ.
8.Δανιήλ, μοναχοῦ τοῦ ἐν Θάσῳ.
9.᾿Αθανασίου τοῦ Βυσὸτσκ καὶ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ᾿Αθανασίου (1395) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Δοσιθέου ἱερομάρτυρος ἐν Τυφλίδι Γεωργίας (1759) (ΡΔ) (Γε).
11.Βασσιανοῦ τοῦ Τίκσνεν (Βολόγκντα) (1624) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.Συμεῶνος τοῦ δικαίου τοῦ Βερχοτούριγιε. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1642).
13.᾿Αλεξίου Βοροσὶν νεομάρτυρος (1937) (Α) (Ρ).
14.Σακέρδου, ᾿Επισκόπου Λουγδούνου (Λυών).

15.Κοίμησις ᾿Αλεξίου καὶ Ζάρκι, πλησίον τοῦ Νίζνι-Νόβγκοροντ. (1937).

Δεν υπάρχουν σχόλια: