Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ > 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1.Παραμονὴ τῆς ῾Υψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
2.᾿Εγκαίνια τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως εἰς ῾Ιεροσόλυμα (335).
3.Κορνηλίου μάρτυρος τοῦ Κεντυρίωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
4.Σελεύκου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων τῶν ἐν Σκυθίᾳ (3ος αἰών) (Ε) (Ρ).
5.Κρονίδου, Λεοντίου καὶ Σεραπίωνος τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ μαρτύρων (237).
6.᾿Ηλιού, Ζωτικοῦ, Λουκιανοῦ, Βαλεριανοῦ, Μακροβίου καὶ Γορδιανοῦ, μαρτύρων ἐν Τὸμσκ τῆς Ρουμανίας (320).
7.Πέτρου ᾿Ατρώας (9ος αἰών).
8.῾Ιεροθέου, τοῦ ἐκ Καλαμάτας, μοναχοῦ Μονῆς ᾿Ιβήρων τοῦ ἐν τοῖς ἑλληνικοῖς συναξαρίοις ἀπαντῶντος ὡς Βασιλείου τῆς ᾿Ιβηρίας, μοναχοῦ (1745).
*
9.Στράτωνος τοῦ ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυρος (304) (Ε) (Α).
10.᾿Ιουλιανοῦ, ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Γαλατίᾳ (4ος αἰών) (καὶ τὴν 12η Σεπτεμβρίου).
11.Κετεβὰν ἢ Κατεβάν, τῆς ῾Αγίας Μεγαλομάρτυρος, βασιλίσσης τῆς Γεωργίας (1624) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
12.᾿Ιωάννου τοῦ Πρίσλοπ Ρουμανίας (15ος-16ος αἰών) (ΡΔ) (Αθ) (Ρο).
13.Κυριακὴ πρὸ τῆς ῾Υψώσεως. Σύναξις νεομαρτύρων ἐν Σμύρνῃ τῷ 1922 (῾Ιερὰ Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος).
14.᾿Αριστείδου μάρτυρος τοῦ ᾿Αθηναίου (120) [Παλαιὸν Συναξάριον ῾Ιερωνύμου] (Α).
15.Κορνηλίου τοῦ ἐν Παντάν-῾Ολονὲτς μαθητοῦ τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Διονυσίου καὶ Μισαήλ (16ος αἰών).
17.Μαυριλίου ᾿Επισκόπου ᾿Αγγέρης (Αξηεςσ) ἐκ Μεδιολάνων (427) (Ρμ).
18.᾿Αγαπητοῦ ἢ ᾿Αμάτου ἡγουμένου Ρεμιρεμὸν Γαλλίας (527) (Ρμ).
19.῎Αλμπεους τοῦ ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).

20.Κυπριανού ᾿Επισκόπου Καρθαγένης ἐν Ρουμανίᾳ (Οἰκουμ. Πατριαρχ. 2008 (Ρ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: