Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY1.Νικήτα μάρτυρος τοῦ Γότθου (372).
2.Φιλοθέου πρεσβυτέρου τοῦ ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (10ος αἰών).
3.Πορφυρίου τοῦ μίμου μάρτυρος (361).
4.Μαξίμου, Θεοδότου καὶ ᾿Ασκληπιοδότου μαρτύρων (4ος αἰών).
5.Συμεῶνος ᾿Επισκόπου Θεσσαλονίκης.
6.᾿Ακακίου Μελιτηνῆς (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (3ος αἰών).
7.Στεφάνου πρωτομάρτυρος (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (415).
8.Βησσαρίωνος ᾿Αρχιεπισκόπου Λαρίσης (16ος αἰών)
9.Γερασίμου Σουρβίας μοναχοῦ, ἐν Πελοποννήσῳ (1740) (Α).
10.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Σφακίων Κρήτης (1811) (Α).
*
11.᾿Αμβροσίου Μητροπολίτου Μοσχονησίων ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐννέα ἱερέων ταφέντων ζώντων ἐν Κυδωνίαις Μικρᾶς ᾿Ασίας (1922).
12.᾿Ιωσὴφ τοῦ Νέου Μητροπολίτου Τιμισοάρας (Ρουμανίας-Σερβίας) (1656) (Σ) (ΡΔ) (Ρο).
13.᾿Ιωσὴφ ἡγουμένου Αλαβερὸτσκ ἢ ᾿Αλαβὲρδ ἐν Γεωργίᾳ (570) (Αθ) (ΡΔ) (Ρ).
14.Νικοδήμου μάρτυρος ἐν Ρώμῃ (1ος-2ος αἰὼν) (Ρμ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: