Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ > 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1.Πστεως, ᾿Ελπδος, ᾿Αγπης κα τς μητρς ατν Σοφας, μαρτρων (137) [Σοφας, Βρας, Νντιας κα Λιομπας κατ τ (Ρ)].
2.᾿Αγαθοκλεας μρτυρος (156).
3.Λουκας κα Γεμινιανο το υο ατς μαρτρων τν ν Ρμ μαρτυρησντων.
4.Θεοδτης μρτυρος (230).
5.Πελα, Νελου, ᾿Ηλιο, Πατερμουθου κα τν σν ατος 152 μαρτρων (310).
6.Χαραλμπους, Παντολοντος κα τν σν ατος μαρτρων.
7.Ηρακλεδου κα Μρωνος πισκπων Ταμασεας Κπρου ερομαρτρων.
*
8.᾿Αναστασου Περιστρων μοναχο το ν Κπρ.
9.Θεοδρας τς ν Νικαίᾳ μρτυρος (230).
10.Εσιπου μοναχο το ν Κπρ.
11.Λαμβρτου (Lambert) ερομρτυρος το ν Μαστριχτ (Κτω Χραι-Ολλανδα) (705) (Α) (ΡΔ) (Κ).

12.᾿Ιωακεμ «Πνυ» ᾿Αθηναου Πατρ. ᾿Αλεξανδρεας (1517) (Αγιοκατταξις 17/9/2002 Πατρ. ᾿Αλεξανδρεας) (Α).
Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: